Įeiti
Publikuoti: 2015-05-04. Atnaujinta: 2020-05-22

Atsinaujinančių išteklių sektorius


Dėl saulės elektrinių

​Ar galima saulės elektrinėje pagamintą elektros energiją perduoti kitam vartotojui?

Kokiuose teisės aktuose reglamentuojama saulės elektrinių techninė priežiūra?
Kas kiek laiko turi būti atliekama saulės elektrinės techninė priežiūra?
Kas gali atlikti saulės elektrinių ir saulės jėgainių techninę priežiūrą?
Ar gali pats asmuo įsirengti saulės modulius ant stogo ir kas gali atlikti kabelių montavimą?
Ar reikia pranešti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie pakeistus veikiančios fotovoltinės saulės elektrinės keitiklius (inverterius)?
Ar gali būti atliktas sumontuotos fotovoltinės elektrinės įrenginių techninės būklės patikrinimas, jei operatorius dar neįrengė apskaitos ir neatliko operatoriaus tinklo pertvarkymo darbų?
Kuo skiriasi integruota ir neintegruota į pastatą saulės šviesos energijos elektrinė?
Kokia institucija tikrina, ar įrengta saulės šviesos energijos elektrinė integruota į pastatą?
Dėl skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų​
Kas yra skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas?
Kokius dokumentus turi pateikti gamintojas, norintis dalyvauti skatinimo kvotų paskirstymo aukcione?
Kaip turi būti nurodytas kainos priedas?
Kokia forma pateikti pasiūlymą dėl kainos priedo?
Kaip turi būti patvirtintos Nuostatų 34 punkte nurodytų dokumentų kopijos?
Ar Nuostatų 34.2, 34.3, 34.4, 34.8, 34.12 ir 34.13 papunkčiuose nurodyti patvirtinimai turi būti pateikti kiekvienas kaip atskiras dokumentas ir turi būti pasirašyti gamintojo ar jį atstovaujančio asmens?
Kas yra laikomi susijusiais asmenimis ir kokius duomenis apie juos pateikti?
Kaip nurodyti vietovę, kurioje gamintojas planuoja statyti elektros energijos įrenginius?

​Dėl gaminančių vartotojų elektros įrenginių  prijungimo

Kokie vartotojai yra laikomi gaminančiais elektros energiją vartotojais?

​Ar siekiant tapti gaminančiu elektros energijos vartotoju pakanka įsirengti elektros energijos gamybos įrenginius?

Kokia tvarka ir terminai yra taikomi prijungiant ne didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios gamybos įrenginius?

Kokia tvarka yra taikoma prijungiant didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios gamybos įrenginius?

Ar asmens, siekiančio tapti gaminančiu vartotoju, prijungimo atveju visada reikia rengti elektros įrenginių įrengimoir (ar) rekonstravimo projektą?

Kas apmoka elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo projektą?

Kaip apskaičiuojama gaminančių vartotojų ar asmenų siekiančių tapti gaminančiais vartotojais  prijungimo įmoka?