Įeiti
Publikuoti: 2018-01-16. Atnaujinta: 2022-12-27

Vykstantys teisminiai ginčai gamtinių dujų sektoriuje1. Byla: AB „Achema“ vs. Taryba

Bylos esmė: AB „Achema" kreipėsi į VAAT dėl Komisijos (dabar Tarybos) sprendimų, kuriais 2012 m.–2020 m. nustatytos gamtinių dujų tiekimo saugumo dedamosios (SGDT) prie gamtinių dujų perdavimo kainos panaikinimo. Pirmoji byla (teism. Proc. Nr. 3-61-3-02929-2012-0) LVAT 2016 m. spalio 24 d. nutartimi sustabdyta iki kol įsiteis​ės galutinis sprendimas Europos Sąjungos Bendrajame Teisme iškeltoje byloje Nr. T-417/16. Likusios bylos, kuriose AB „Achema" kreipėsi į VAAT dėl Komisijos (dabar Tarybos) sprendimų, kuriais 2013 m.–2020 m. nustatytos gamtinių dujų tiekimo saugumo dedamosios (SGDT) prie gamtinių dujų perdavimo kainos panaikinimo buvo sustabdytos  iki įsiteisės galutinis procesinis sprendimas LVAT nagrinėjamoje administracinėje byloje (proceso Nr. 3-61-3-02929-2012-0). LVAT 2021 m. rugsėjo 29 d. priėmė neskundžiamą nutartį, kuria nutarė AB „Achema“ skundą atmesti kaip nepagrįstą bei konstatavo, kad Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 19 d. nutarimas Nr. O3-317 ir 2012 m. spalio 26 d. nutarimas Nr. O3-330 yra teisėti, pagrįsti bei priimti nepažeidžiant tuo metu galiojusių teisės aktų nuostatų.

Bylos eiga: LVAT 2021 m. rugsėjo 29 d. priėmus neskundžiamą nutartį, buvo atnaujintos kitos administracinės bylos Lietuvos Respublikos nacionaliniuose teismuose dėl SGDT dedamųjų nustatymo skirtingais laikotarpiais. Vilniaus apygardos administracinis teismas išnagrinėjęs bylas dėl nustatytos SGDT dedamosios, galiojusios laikotarpiais nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gegužės 1 d., nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d., nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. ir nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d., nustatė bei konstatavo, kad nurodytais laikotarpiais Tarybos nustatytos bei galiojusios SGDT dedamosios, buvo nustatytos teisėtai, pagrįstai bei nepažeidžiant teisės aktų nuostatų. Kitos administracinės bylos dėl SGDT dedamosios nustatymo skirtingais laikotarpiais, šiuo metu vis dar nagrinėjamos Lietuvos Respublikos nacionaliniuose teismuose.​