Įeiti
Publikuoti: 2014-02-12. Atnaujinta: 2016-10-19

Elektros sektorius


1. Byla: UAB „Korelita“ v. Komisija.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Komisijos 2008 m. gruodžio 29 d. raštas Nr. R2-1697 „Dėl UAB „Korelita“ skundo“.
Prašymas: Pareiškėjas prašo panaikinti Komisijos 2008 m. gruodžio 29 d. raštą Nr. R2-1697 „Dėl UAB „Korelita“ skundo“, kuriuo Komisija, atsižvelgdama į tai, jog tuo metu teisme buvo nagrinėjama byla Nr. I-3499-662/2008, ir vadovaudamasi Komisijos 2007 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. O3-41 patvirtintos Išankstinės skundų nagrinėjimo ne teisme tvarkos 17.2 punktu, taip pat Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 6 dalimi, grąžino Pareiškėjo skundą nenagrinėtą, ir įpareigoti Komisiją išnagrinėti minėtą skundą.
Motyvas: Pareiškėjo teigimu, Komisija nepagrįstai atsisakė nagrinėti UAB „Korelita“ skundą, nes skiriasi teisme nagrinėjamų ginčų dalykai, jokiame kitame teisme nėra nagrinėjama byla, kur būtų iškeltas reikalavimas imtis Licencijavimo taisyklėse numatytų sankcijų.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas Pareiškėjo skundą tenkino iš dalies ir panaikino Komisijos 2008 m. gruodžio 29 d. raštą Nr. R2-1697 „Dėl UAB „Korelita“ skundo“, konstatavęs, kad Komisija, neturėjo pagrindo spręsti skundo priėmimo klausimo vadovaudamasi Išankstinės skundų nagrinėjimo ne teisme tvarkos nuostatomis.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 8 d. sprendimas.
Prašymas: Komisija prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 8 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą –administracinę bylą paliki nenagrinėtą.
Sprendimas: atsakovo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ir trečiojo suinteresuoto asmens akcinės bendrovės „VST“ apeliacinių skundų netenkinti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.  

2. Byla: UAB „Korelita“ v. Komisija.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Komisijos 2010 m. gruodžio 30 d. nutarimas Nr. O3-338 „Dėl elektros energijos skirstymo licencijos ir visuomeninio tiekimo licencijos AB Lesto išdavimo”.
Prašymas: Pareiškėjas prašo panaikinti Komisijos 2010 m. gruodžio 30 d. nutarimą Nr. O3-338 ir 2010-12-13 d. raštą Nr. R2-2040.
Motyvas: Pareiškėjo teigimu, Komisija nepagrįstai išdavė AB Lesto elektros energijos skirstymo ir visuomeninio tiekimo licencijas teritorijoje, esančioje Pramonės g. 4, Kaune, nes šioje teritorijoje AB “Lesto skirstymo ar perdavimo tinklų nevaldo. Minėtus tinkles valdo UAB “Korelita” pagal nuomos sutartį.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 6 d. nutartimi bylą nutraukė pagal UAB “Korelita” atsisakymą nuo skundo.  

3. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. Komisija.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Komisijos 2009 m. lapkričio 23 d. protokolinis sprendimas Nr. O2-45 ir 2009 m. lapkričio 24 d. nutarimas Nr. O3-216 „Dėl elektros energijos, kurią būtina supirkti 2010 metais, teikiant viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, kainų nustatymo“.
Prašymas: Pareiškėjas prašo panaikinti Komisijos 2009 m. lapkričio 23 d. protokolinį sprendimą Nr. O2-45 ir 2009 m. lapkričio 24 d. nutarimą Nr. O3-216 „Dėl elektros energijos, kurią būtina supirkti 2010 metais, teikiant viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, kainų nustatymo“ ir įpareigoti Komisiją pašalinti pažeidimą – kompensuoti UAB „Vilniaus energija“ nepagrįstai išskaičiuotą permokos sumą, atimtą skaičiuojant elektros energijos, kurią būtina supirkti 2010 metais, teikiant viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, kainą.
Motyvas: Pareiškėjo teigimu, Komisija netinkamai taikė Elektros energijos supirkimo iš bendrų šilumos ir elektros energijos gamintojų reguliavimo taisyklių, patvirtintų Komisijos 2004 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-84, 7.4 punkto 2 dalį, taip neteisėtai ir nepagrįstai sumažindama UAB „Vilniaus energija“ superkamos elektros energijos kainą, pažeidė minėtų taisyklių 5 ir 7 punktuose nustatytą principą, kad visiems superkamos elektros energijos gamintojams turi būti išlaikomas vienodas pajamų lygis, bei Konstitucijoje įtvirtintus teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių ir kt. principus.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas skundą atmetė kaip nepagrįstą, konstatavęs, kad Komisija nepažeidė teisės aktų reikalavimų, nepadarė klaidų, nepiktnaudžiavo įgaliojimais, neperžengė diskrecijos ribų, laikėsi procedūrinių taisyklių, teisėtai ir pagrįstai pritaikė rodiklius, įvertindama prognozuotų pajamų neatitikimą ataskaitiniams duomenims, t. y. faktinėms pajamoms, bei nustatė pagrįstą ir teisėtą elektros energijos supirkimo kainą.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 29 d. sprendimas.
Prašymas: Pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – tenkinti Pareiškėjo skundo reikalavimus.
Sprendimas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pareiškėjo apeliacinį skundą patenkino, panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 29 d. sprendimą panaikino ir grąžino bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Komisijos 2009 m. lapkričio 23 d. protokolinis sprendimas Nr. O2-45 ir 2009 m. lapkričio 24 d. nutarimas Nr. O3-216 „Dėl elektros energijos, kurią būtina supirkti 2010 metais, teikiant viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, kainų nustatymo“.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas, iš naujo išnagrinėjęs Pareiškėjo reikalavimus 2011 m. birželio 3 d. sprendimu, skundą atmetė, konstatuodamas, kad Komisija atliko teisėtus, pagrįstus Teisės aktuose įtvirtintus principus įgyvendinančius ir visuomeninius interesus atitinkančius veiksmus, nustatant pagrįstą, protingą ir sąžiningą elektros supirkimo kainą.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 3 d. sprendimas.
Sprendimas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pareiškėjo UAB „Vilniaus energija“ apeliacinį skundą tenkino iš dalies. Panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 3 d. sprendimą ir priėmė naują sprendimą: panaikino Komisijos 2009 m. lapkričio 23 d. protokolinio sprendimo Nr. O2-45 1 punkto 3 dalį ir 2009 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. O3-216 „Dėl elektros energijos, kurią būtina supirkti 2010 metais, tiekiant viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, kainų nustatymo“ 1.1-1.3 punktus. Likusią pareiškėjo skundo dalį atmetė.  

4. Byla: Dėl norminio teisės akto teisėtumo.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: AB Rytų skirstomųjų tinklų elektros energijos kainų ir tarifų taikymo tvarkos, patvirtintos Komisijos 2008 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. O3-217 „Dėl vienašališko akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų elektros energijos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos nustatymo ir paskelbimo“, 38 punktas.
Prašymas: Vilniaus apygardos teismas, nagrinėdamas civilinę bylą pagal ieškovo AB Rytų skirstomųjų tinklų ieškinį atsakovui AB „Grigiškės“ dėl skolos, kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas ištirti AB Rytų skirstomųjų tinklų elektros energijos kainų ir tarifų taikymo tvarkos 38 punkto atitiktį Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 daliai bei Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 44 straipsnio 4 bei 5 dalims.
Sprendimas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. gegužės 14 d. nutartimi bylą nutraukė.  

5. Byla: ūkininkė V.Š. v. AB „VST“, Komisija – trečiasis asmuo.
Instancija: Vilniaus m. 2 apylinkės teismas.
Objektas: Naujojo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus tinklų paslaugos sutarties pakeitimas ir turtinė žala, atsiradusi AB „VST“ neteisingai apskaičiavus prijungimo paslaugos mokestį.
Prašymas: Ieškovė prašo pakeisti Naujojo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus tinklų paslaugos sutartyje, sudarytoje su AB „VST“, nurodytą 99 760,80 Lt dydžio prijungimo paslaugos mokestį ir nustatyti naują, 56 201,85 Lt dydžio prijungimo mokestį, priteisti iš AB „VST“ 43 558,95 Lt sumą.
Motyvas: Ieškovės teigimu, AB „VST“ neteisingai apskaičiavo prijungimo paslaugos mokestį, taip pažeisdama sąžiningumo ir protingumo principus bei galiojančius aktus, reglamentuojančius naujų vartotojų prijungimą prie elektros energijos įmonių tinklų.
Sprendimas: Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. gegužės 10 d. sprendimu Ieškovės skundą atmetė kaip nepagrįstą, konstatavęs, kad AB „VST“ prijungimo prie operatoriaus tinklų paslaugos mokestis apskaičiuotas, vadovaujantis kilusio ginčo metu galiojusiomis teisės normomis.
Prašymas: Apeliaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Vilniaus m. 2 apylinkės teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą, ieškinį patenkinant.
Sprendimas: Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 14 d. nutartimi nutarė sustabdyti bylą ir kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl ūkio ministro įsakymu patvirtintų Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) tvarkos ir sąlygų atitikimo Elektros energetikos įstatymui.  

6. Byla: UAB „Vilniaus energija” v. Komisija.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Komisijos 2011 m. spalio 26 d. nutarimo Nr. O3-317 “Dėl elektros energijos supirkimo kainų iš bendrų šilumos ir elektros energijos gamintojų 2012 metams nustatymo” 1, 2 ir 3 punktai.
Prašymas: Panaikinti Komisijos 2011 m. spalio 26 d. nutarimo Nr. O3-317 “Dėl elektros energijos supirkimo kainų iš bendrų šilumos ir elektros energijos gamintojų 2012 metams nustatymo” 1, 2 ir 3 punktus ir įpareigoti Komisiją perskaičiuoti UAB “Vilniaus energija” termofikacinės elektrinės Nr. 3, termofikacinės elektrinės Nr. 2 ir Salininkų katilinės elektrinės elektros enrgijos supirkimo kainą 2012 metams, taip, kad būtų padengtos šioje veikloje patiriamos būtinos sąnaudos. Taip pat sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į LVAT su prašymu ištirti, ar Komisijos 2011 metų gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-123 patvirtinta Elektros energijos, pagamintos termofikaciniu rėžimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse, supirkimo kainos nustatymo metodika neprieštarauja Energetikos įstatymo 3 straipsnio 1 daliai ir 15 straipsnio 2 daliai.
Motyvas:
Energetikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalis įtvirtina būtinųjų sąnaudų padengimo principą, nustatant valstybės reguliuojamas kainas.  Pareiškėjas nurodo, kad skundžiamo Komisijos nutarimo 1, 2 ir 3 punktai prieštarauja Energetikos įstatymo 15 straipsnio 2 daliai, nes teisės aktai įtvirtina aiškią Komisijos pareigą nustatyti tokias elektros energijos kainas, kurios padengtų būtinas elektros energijos gamintojo sąnaudas, o Komisijos Skundžiamo nutarimo 1, 2 ir 3 punktais nustatyta elektros energijos kaina nepadengia pareiškėjo būtinųjų sąnaudų. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad Komisijos patvirtinta Elektros energijos, pagamintos termofikaciniu rėžimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse, supirkimo kainos nustatymo metodika prieštarauja Energetikos įstatymo 15 straipsnio 2 daliai, nes joje įtvirtintas superkamos elektros energijos, pagamintos termofikacinėse elektrinėse nustatymo mecganizmas neužtikrina pareiškėjo patiriamų būtinųjų sąnaudų padengimo. Metodika, anot pareiškėjo, taip pat pažeidžia Energetikos įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, kurioje numatyta viena iš pagrindinių valstybės energetikos veiklos reguliavimo tikslų – užtikrinti energetikos saugumą.
Sprendimas: Byla sustabdyta, kol Vilniaus apygardos administraciniame teisme bus išnagrinėta administracinė byla Nr. I-1281-244/2012 pagal UAB „Vilniaus energija“ skundą LR Energetikos ministerijai ir Komisijai. UAB „Vilniaus energija 2013 m. vasario 14 d. pareiškimu atsisakė skundo nagrinėjimo.  

7. Byla „Vilniaus energija“ v. Energetikos ministerija, Komisija.
Instancija:
Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Energetikos ministro 2011 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 1-256 „Dėl elektrinių, kurioms nustatoma remtinos elektros energijos gamybos apimtis, sąrašo ir remtinos elektros energijos gamybos apimties ir masto 2012 metais bei prognozių nustatymo“ (toliau – Įsakymas) 1.2.1 punktas dėl UAB „Vilniaus energija“ termofikacinėje elektrinėje Nr. 3 gaminamos elektros energijos remtinos gamybos apimties,  Komisijos 2011 m. spalio 26 d. nutarimo Nr. O3-317 „Dėl elektros energijos supirkimo kainų iš bendrų šilumos ir elektros energijos gamintojų 2012 metams nustatymo“ 1 punktas, Komisijos 2011 m. spalio 27 d. nutarimo Nr. O3-334 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. O3-278 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainų nustatymo“ pakeitimo“ 3 ir 8 punktai dalyse, kuriomis nustatomos viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšos UAB „Vilniaus energija“ elektros energijos gamybos termofikacinėje elektrinėje Nr. 3.
Prašymas: Panaikinti minėtų teisės aktų ginčijamus punktus, įpareigoti Energetikos ministeriją tinkamai nustatyti remtiną elektros energijos gamybos apimtį, atitinkančią Energetikos ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1-219 patvirtintus Elektros energijos supirkimo iš bendrųjų šilumos ir elektros energijos gamintojų taisyklių (toliau – Taisyklės) reikalavimus, atitinkamai įpareigoti Komisiją perskaičuoti bendriems šilumos ir elektros energijos gamintojams superkamos elektros energijos viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšas ir lėšų biudžetą dalyje dėl UAB „Vilniaus energija“ (toliau – Pareiškėjas) termofikacinės elektrinės Nr. 3 2012 metams.
Motyvas: Energetikos ministras, priimdamas Įsakymo 1.2.1 punktą, pažeidė Taisyklių.
9.1 punkte įtvirtintą remtinos apimties nustatymo formulę, taip pat Eneregtikos ministro 2011 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1-215 patvirtinto Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo tvarkos aprašo 16.2 punkte nustatytą pareigą argumentuoti, kodėl sumažina Pareiškėjo prašyme nurodytą remtiną apimtį ir nesilaikė įtvirtinto termino nustatyti remtiną apimtį. Atitinkamai, skundžiamų Komisijos nutarimų punktai yra neteisėti, nes priimti remiantis Įsakymo  1.2.1 punktu.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. liepos 2 d. sprendimu UAB „Vilniaus energija“ skundą patenkino iš dalies ir panaikino skundžiamų administracinių aktų dalis. Teismas konstatavo, jog Energetikos ministro Įsakymo 1.2.1 punktu UAB „Vilniaus energija“ termofikacinei elektrinei Nr. 3  nustatytos remtinos elektros energijos apimtys buvo apskaičiuotos pažeidžiant Elektros energijos supirkimo iš bendrųjų šilumos ir elektros energijos gamintojų taisyklių reikalavimus. Atitinkamai teismas panaikino Komisijos skundžiamų nutarimų dalis ta apimtimi, kurios buvo priimtos remiantis Energetikos ministro Įsakymo 1.2.1 punktu.  

8. Byla: Seimo nariai B. Vėsaitė, K. Daukšys, M. Varaška v. Energetikos ministerija, Komisija.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: Energetikos ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 1-214 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje sąrašo nustatymo“.
1.2 punkto ir Energetikos ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 1-215 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo tvarkos aprašo (2010 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1-283 redakcija) 4 punkto toje dalyje, kurioje apibrėžta pirmoji sąvoka – viešieji interesai elektros energetikos sektoriuje, 6.2 ir 8.2 punktų atitikimas Elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 40 daliai bei Šilumos ūkio įstatymo 4 straipsnio 1 daliai, bei Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1-215 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo tvarkos aprašo (2010 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1-283 redakcija) 25 punkto, Komisijos 2007 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. O3-82 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos skaičiavimo metodikos“ patvirtintos Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos skaičiavimo metodikos (2010 m. spalio 27 d. nutarimo Nr. O3-245 redakcija) 3 punkto ir Komisijos 2010 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. O3-328 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administravimo tvarkos aprašo (2011 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. O3-35 redakcija) 4 punkto atitikimas Elektros energetikos įstatymo 28 straipsnio 4 ir 5 dalims.
Prašymas: Panaikinti minėtų teisės aktų ginčijamus punktus.
Motyvas: Pareiškėjų teigimu, Lietuvoje galiojantis teisinis VIAP reguliavimas elektros energetikos ir šilumos ūkio sektoriuose yra prieštaringas – poįstatyminiai teisės aktai, kuriuose turėtų būti detalizuojamos aptariamų įstatymų nuostatos, šiems įstatymams prieštarauja. Toks ydingas reguliavimas, anot pareiškėjų, daro žalą teisiniam valstybės stabilumui, iškreipia konkurenciją tarp elektros energetikos ir šilumos ūkio įmonių bei pažeidžia Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytus termofikacijos rėmimo principus.
Sprendimas: LR Konstituciniame teisme išnagrinėjus byla Nr. 34/2011, LVAT nutraukė bylos nagrinėjimą, nesant ginčo objekto.   

9. UAB „Saurama“ v. Komisija.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Komisijos 2014 m. vasario 3 d. nutarimas Nr. O3-40 „Dėl UAB „Saurama“ (buvusios UAB „SKY ENERGY GROUP“) nepriklausomo elektros energijos tiekimo licencijos Nr. L1-NET-50 ir gamtinių dujų tiekimo licencijos Nr. L2-21(GDT) galiojimo panaikinimo“ (toliau – Nutarimas).
Prašymas: Panaikinti Komisijos Nutarimą  kaip nepagrįstą; priteisti bylinėjimosi išlaidas.
Motyvai:
Pareiškėjo teigimu, Nutarimas yra nepagrįstas, nes nėra aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 21 straipsnio 7 dalies 2 punkte, sąlygojančių licencijų panaikinimą. Pareiškėjo nuomone, Nutarimas, taikant griežčiausią priemonę – licencijų panaikinimą – yra nepagrįstas.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. kovo 17 d. nutartimi Pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą.

10. Byla: AB „Litgrid“ v. Komisija.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimas Nr. O3-10 „Dėl AB „Litgrid“ perdavimo paslaugos aukštos įtampos tinklais kainos viršutinės ribos 2016–2020 metams nustatymo“ (toliau – Nutarimas).
Prašymas: 1) pripažinti ir panaikinti Nutarimo 2, 4, 5, 6, 7 ir 8 punktus; 2) sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti, ar Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika) 7.2, 7.2.4, 7.3 ir 8 punktai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 1026 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašo (toliau – Aprašas) 20.2.4, 20.2.1.2, 20.3.3 ir 21.4 punktus; 3) pripažinus, kad Metodikos 7.2, 7.2.4, 7.3 ir 8 punktai prieštarauja Aprašo 20.2.4, 20.2.1.2, 20.3.3 ir 21.4 punktams, Metodikos 7.2, 7.2.4, 7.3 ir 8 punktus panaikinti ir nustatyti, kad panaikinta Metodikos dalis netaikoma nuo jos priėmimo dienos; 4) priteisti visas su bylinėjimusi susijusias išlaidas.
Motyvas: 1) Nutarimas yra priimtas pažeidžiant Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo, Aprašo ir Metodikos nuostatas; 2) Komisija, priimdama aukštesnės galios teisės aktui – Aprašui – prieštaraujančią Metodiką, pažeidė Konstitucijos preambulėje įtvirtintą teisinės valstybės principą bei kitus konstitucinius ir bendruosius teisės principus, teisėtų lūkesčių, teisinio tikrumo principus; 3) Komisija peržengė savo, kaip viešojo administravimo subjekto diskrecijos ribas ir pažeidė Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintus veiklos principus; 4) Komisija neteisingai apskaičiavo ir patvirtino Pareiškėjo leistiną galutinį elektros energijos perdavimo paslaugos pajamų lygį 2016 metams ir Pareiškėjo teikiamos elektros energijos perdavimo paslaugos aukštos įtampos tinklais kainos viršutinę ribą 2016 metams; 5) Komisija nenustatė elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos visam 2016-2020 metų reguliaciniam laikotarpiui, o priimdama Nutarimą, nesilaikė pačios nustatytų sprendimų priėmimo procedūrų, taip apribodama Pareiškėjo galimybes susipažinti su siūlomu priimti sprendimu ir pasisakyti dėl jo turinio.
Dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. vasario 19 d. nutartimi atmetė Pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Pareiškėjas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė atskirąjį skundą su prašymu panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 19 d. nutarties dalį, kuria atmestas Pareiškėjo prašymas ir išspręsti klausimą iš esmės. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. balandžio 9 d. nutartimi Pareiškėjo atskirojo skundo netenkino.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. lapkričio 26 d. nutartimi nutraukė bylą pagal Pareiškėjo prašymą.

11. 2. Byla: AB „Lesto“ v. T. R.
Instancija: Vilniaus apygardos teismas.
Objektas: Dėl ginčo nagrinėjimo iš esmės – dėl tarifo plano, taikomo T. R., pakeitimo ir žalos atlyginimo.
Prašymas: Pripažinti T. R. prašyme nurodytus reikalavimus nepagrįstais.
Motyvai: Ieškovo teigimu, tarifas ir (ar) tarifo planas taikomas ne trumpiau kaip 12 kalendorinių mėnesių ir gali būti keičiamas ne anksčiau kaip praėjus 12 kalendorinių mėnesių nuo tarifo ir (ar) tarifo plano pasirinkimo dienos. Ieškovo teigimu, Atsakovas taikomą tarifo planą galėjo pasikeisti 2 kartus ir tarifo plano pakeitimas Atsakovui pažeistų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 15 straipsnio 11 dalies 3 punktą. Tokiu atveju Ieškovas neturėtų galimybės tiksliai įvertinti, ar Ieškovo nustatomos kainos atitinkamiems metams atitiks Komisijos leidžiamą pajamų lygį.
Sprendimas: Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 12 d. nutartimi Pareiškėjo pareiškimą atmetė.
Instancija: Lietuvos apeliacinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 12 d. nutartis.
Prašymas: Pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 12 d. nutartį, išspręsti klausimą iš esmės ir priimti naują sprendimą – pareiškimą tenkinti.
Sprendimas: Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. spalio 15 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 12 d. nutartį paliko nepakeistą.

12. Byla: UAB „Mulga“ v. UAB „Ogmios real estate“.
Instancija: Vilniaus apygardos teismas.
Objektas: Dėl nepagrįstai gautų piniginių lėšų už patiektą elektros energiją.
Prašymas: Priteisti nepagrįstai gautas pinigines lėšas.
Motyvas: Ieškovas teigia, kad jis kaip subabonentas, perkantis elektros energiją iš Atsakovo (vartotojo), už ją permokėjo, kadangi Atsakovas negali pagrįsti faktiškai patirtų lokalių elektros tinklų priežiūros išlaidų.
Sprendimas: Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 10 d. sprendimu ieškinį atmetė.
Instancija: Lietuvos apeliacinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 10 d. sprendimas.
Prašymas: Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 10 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – tenkinti ieškinį, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
Sprendimas: Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. birželio 30 d. nutartimi ieškinį atmetė.

13. Byla: UAB „Elektra visiems“ v. Komisija; Trečiasis suinteresuotas asmuo – AB „Litgrid“.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimas Nr. O3-757 „Dėl UAB „Elektra visiems“ nepriklausomo elektros energijos tiekimo licencijos Nr. L1-62 (NET) galiojimo sustabdymo“ (toliau – Nutarimas).
Prašymas: Pripažinti neteisėtu ir panaikinti Komisijos Nutarimą. Pareiškėja taip pat pateikė prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Komisijos Nutarimo galiojimą iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.
Motyvas: Pareiškėja nesutinka su Komisijos išvada dėl Pareiškėjos bendrojo finansinio pajėgumo rodiklio dydžio, kadangi dėl Vilniaus komercinio arbitražo teisme vykstančio ginčo, Komisija negalėjo objektyviai nustatyti šio rodiklio dydžio, todėl neturėjo teisinio pagrindo įpareigoti pagerinti šį rodiklį bei priimti Nutarimą. Pareiškėjos manymu, Komisija neatsižvelgė į Pareiškėjos teiktus paaiškinimus apie Vilniaus komercinio arbitražo teisme vykstančius Pareiškėjos ir AB „Litgrid“ ginčus ir jų įtaką Pareiškėjo finansinių įsipareigojimų bei bendrojo finansinio pajėgumo rodiklio dydžio apskaičiavimui. Pareiškėjos nuomone, Komisija, priimdama Nutarimą, pažeidė Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punktą, 8 straipsnio 1 dalį bei Komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu
Nr. O3-6 patvirtino Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo nuostatas.
Dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. sausio 3 d. nutartimi Pareiškėjos prašymą patenkino – sustabdė Komisijos Nutarimo galiojimą iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo. Komisijai pateikus atskirąjį skundą dėl šios nutarties, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. sausio 16 d. nutartimi pritaikytą reikalavimo užtikrinimo priemonę panaikino. Pareiškėja kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su atskiruoju skundu prašydama panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 16 d. nutartį ir iš esmės išspręsti klausimą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonė taikymo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. kovo 19 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 16 d. nutartį paliko nepakeistą.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 2 d. nutartimi Pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 2 d. sprendimas.
Prašymas: Pareiškėja prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 2 d. sprendimą, priimti naują sprendimą Pareiškėjos skundą patenkinti.
Sprendimas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. sausio 5 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 2 d. sprendimą paliko nepakeistą.

14. Byla: Pagal antstolio A. N. pareiškimą AB „Lesto“, suinteresuoti asmenys – T. R., Komisija.
Instancija: Vilniaus miesto apylinkės teismas.
Objektas: Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. nutarimas Nr. O3-786 „Dėl T. R. ir AB „Lesto“ vartojimo ginčo išsprendimo išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka“, kuriuo nutarta pripažinti vartotojo T. R. Skundo reikalavimus iš dalies pagrįstais.
Prašymas: Įpareigoti AB „Lesto“ vykdyti Komisijos nutarimą Nr. O3-786 „Dėl T. R. ir AB „Lesto“ vartojimo ginčo išsprendimo išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka“. Skirti baudą dėl įpareigojimo atlikti veiksmus nevykdymo.
Motyvai: Pareiškėjo nuomone, Komisijos nutarimas yra laikytinas vykdomuoju dokumentu, nepaisant to, kad AB „Lesto“ pasinaudojo Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 34 straipsnio 16 dalyje įtvirtinta teise kreiptis į teismą dėl ginčo nagrinėjimo iš esmės.
Sprendimas: Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. sausio 26 d. nutartimi antstolio A. N. pareiškimą dėl baudos skyrimo atmetė. Vykdomąją bylą nutraukė.
Instancija: Vilniaus apygardos teismas.
Objektas: Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 26 d. nutartis.
Sprendimas: Vilniaus apygardos teismas 2015 m. spalio 27 d. nutartimi Pareiškėjo atskirąjį skundą atmetė ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 26 d. nutartį paliko nepakeistą.


15. Byla. AB „Lesto“ vs. AB „DNB Lizingas“, Komisija byloje teikia išvadą.
Instancija: Vilniaus miesto apylinkės teismas.
Objektas: Skola, delspinigiai bei palūkanos už Ieškovo paskaičiuoto mokesčio už elektros galios dedamąją bei patikimumo kategorijos dedamąją Atsakovui nuosavybės teise priklausančiame objekte.
Prašymas: Įpareigoti Atsakovą apmokėti pateiktas sąskaitas, delspinigius bei palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei priteisti bylinėjimosi išlaidas Ieškovo naudai.
Motyvai: Atsakovui nuosavybės teise priklausančiame objekte rezervuota 1500 kW leistinoji naudoti galia bei suteikta antroji patikimumo kategorija. Kadangi objekto leistinoji galia yra didesnė nei 30 kW, vadovaujantis AB „Lesto“ elektros energijos persiuntimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarka, patvirtinta Komisijos 2013 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. O3-707, Atsakovas priskirtinas prie trečiosios grupės vartotojų. Vadovaujantis Tvarkos 21 p., trečiosios grupės vartotojų, gaunančių elektros energiją iš vidutinės įtampos elektros tinklų, elektros energijos kainą sudaro dvi dedamosios - mokestis už sunaudotas elektros energijos kiekį ir galios dedamosios mokestis. Pagal Tvarkos 25 p., antrosios ir trečiosios grupės vartotojai,mokėdami už elektros energijos persiuntimo paslaugą, taip pat privalo sumokėti patikimumo kategorijos dedamosios kainą, kuri priklauso nuo objektui suteiktos patikimumo kategorijos (pirma ar antra) ir įtampos (žemos ar vidutinės) dydžio elektros tinklų nuosavybės riboje. Nors šiuo metu elektros energiją nėra naudojama, vadovaujantis minėta Tvarka Atsakovas privalo mokėti kitas kainos dedamąsias - galios dedamąją ir patikimumo kategorijos dedamąją.
Sprendimas: Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gegužės 22 d. sprendimu AB „Lesto“ ieškinį atmetė.
Instancija: Vilniaus apygardos teismas.
Objektas: 2015 m. gegužės 22 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimas.
Sprendimas: Vilniaus apygardos teismas patvirtino tarp šalių sudarytą taikos sutartį ir bylą nutraukė.

16. Byla: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija v. AB „Lesto“.
Instancija: Vilniaus miesto apylinkės teismas.
Objektas: Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą priteisimo.
Prašymas: Priteisti valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemoką, 5 procentų dydžio metines palūkanas, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.
Motyvas: Ieškovas, remdamasis Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais žemės nuomos mokesčio už nuomojamą valstybinės žemės sklypą skaičiavimą, teigia, kad AB „Lesto“ turi mokėti valstybinės žemės nuomos mokestį už valstybinės žemės naudojimą už elektros energetikos objektų – transformatorinių užimamą žemės plotą.
Sprendimas: Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 7 d. sprendimu ieškinį atmetė.
Instancija: Vilniaus apygardos teismas.
Objektas: Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 7 d. sprendimas.
Prašymas: Pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti visiškai.
Sprendimas: Vilniaus apygardos teismas 2016 m. balandžio 29 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 7 d. sprendimą paliko nepakeistą.

17. Byla: UAB „Elektra visiems“ v. Komisija; Trečiasis suinteresuotas asmuo – AB „Litgrid“.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Komisijos 2014 m. vasario 27 d. nutarimas Nr. O3-65 „Dėl UAB „Elektra visiems“ nepriklausomo elektros energijos tiekimo licencijos Nr. L1-62 (NET) galiojimo panaikinimo“ (toliau – Nutarimas).
Prašymas: Pripažinti neteisėtu ir panaikinti Komisijos Nutarimą.
Motyvas: Pareiškėja nesutinka su Komisijos išvada dėl Pareiškėjos bendrojo finansinio pajėgumo rodiklio dydžio, kadangi dėl Vilniaus komercinio arbitražo teisme vykstančio ginčo, Komisija negalėjo objektyviai nustatyti šio rodiklio dydžio, todėl neturėjo teisinio pagrindo įpareigoti pagerinti šį rodiklį bei priimti 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-757 „Dėl UAB „Elektra visiems“ nepriklausomo elektros energijos tiekimo licencijos Nr. L1-62 (NET) galiojimo sustabdymo" (toliau – Nutarimas II). Pareiškėjos manymu, Komisija neatsižvelgė į Pareiškėjos teiktus paaiškinimus apie Vilniaus komercinio arbitražo teisme vykstančius Pareiškėjos ir AB „Litgrid“ ginčus ir jų įtaką Pareiškėjos finansinių įsipareigojimų bei bendrojo finansinio pajėgumo rodiklio dydžio apskaičiavimui. Pareiškėjos nuomone, Komisija, priimdama Nutarimą, pažeidė Komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 patvirtino Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo nuostatas bei Vilniaus apygardos administracinio teismo pritaikytą reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikiną Nutarimo II galiojimo sustabdymą.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. birželio 10 d. sprendimu pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą.

18. Byla: AB „Lesto“ v. Komisija.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. O3-11 „Dėl AB LESTO skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų 2016–2020 metams nustatymo“ (toliau – Nutarimas).
Prašymas: 1) panaikinti Nutarimą; 2) kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti, ar Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika) 7.2 punktas, kuriame nėra nuostatų, įgyvendinančių Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 1026 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Vyriausybės nutarimas) patvirtinto Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašo (toliau – Aprašas) 20.2.4 punktą, neprieštarauja Vyriausybės nutarimo, kuriuo patvirtintas Aprašas, 2 punkto, numatančio, kad Aprašas taikomas nustatant reguliuojamų elektros energetikos paslaugų kainas nuo 2015 m. sausio 1 d. bei Aprašo 2 punkto nuostatoms; 3) įpareigoti Komisiją Pareiškėjui pateikti įdiegtą ir pilnai veikiantį ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (toliau – LRAIC) modelį su užpildytais, 2016 metų kainų ribų nustatymui naudotais, tinklo elementų duomenimis.
Motyvas: 1) Metodikos 7.2 punkte nėra nuostatų, įgyvendinančių Aprašo 20.2.4 punktą, todėl jis prieštarauja Vyriausybės nutarimo 2 punkto bei Aprašo 2 punktu reikalavimams; 2) Komisija priimdama Nutarimą pažeidė teisės aktuose nustatytas procedūras, turėjusias užtikrinti objektyvų aplinkybių įvertinimą ir sprendimo pagrįstumą; 3) Komisija priimdama Nutarimą netinkamai taikė teisės aktus; 4) Komisija, vadovaudamasi Aprašo nuostatoms prieštaraujančia Metodika, netinkamai taikė Apraše numatytas taisykles dėl reguliuojamo turto vertės nustatymo; 5) Komisija, vadovaudamasi Aprašo nuostatoms prieštaraujančia Metodika, priimdama Nutarimą, pritaikė neteisingą bei protingumo kriterijų neatitinkančią investicijų grąžos normą (WACC); 6) Komisija netinkamai taikė taisykles dėl operacinių kaštų nustatymo; 7) nepanaikinus Nutarimo atitinkamų punktų atsiras neigiamos finansinės pasekmės Pareiškėjui.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. kovo 7 d. nutartimi administracinę bylą nutraukė ir Pareiškėjui iš Komisijos priteisė 22 Eur žyminį mokestį.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 7 d. nutartie dalis dėl Pareiškėjui iš Komisijos priteisto žyminio mokesčio.
Prašymas: Komisija prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 7 d. nutarties dalį, kuria Pareiškėjui iš Komisijos priteistas 22 Eur žyminį mokestį ir klausimą išspręsti iš esmės – Pareiškėjo prašymą grąžinti žyminį mokestį atmesti.
Sprendimas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi (pataisyta 2016 m. rugsėjo 1 d. nutartimi) patenkino Komisijos atskirąjį skundą ir pakeitė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 7 d. nutarties dalį panaikinant iš Komisijos priteistą 22 Eur žyminį mokestį, o Pareiškėjo prašymą grąžinti sumokėtą žyminį mokestį atmetė kaip nepagrįstą.

19. Byla: K.S. v. Komisija.
Instancija: Vilniaus apygardos teismas.
Objektas: Komisijos 2015 m. spalio 2 d. raštas Nr. R2-(E)-3100 (toliau – Skundžiamas sprendimas).
Prašymas: 1) išreikalauti iš Komisijos visą medžiagą, pagal kurią priimtas Skundžiamas sprendimas; 2) priimti naują sprendimą, kuriuo įpareigoti AB „Lesto“ sudaryti su buto bendrasavininkais K. S. ir A. S. Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį, kurioje būtų nurodyta AB „Lesto" pinigų už parduodamą elektros energiją priėmimo kasos vieta ir darbo laikas; 3) pripažinti, kad elektros energijos tiekimas butui nutrauktas 2015 m. rugpjūčio 18 d. nepagrįstai ir įpareigoti AB „Lesto“ nedelsiant atnaujinti nurodytam butui elektros energijos tiekimą; 4) priteisti bylinėjimosi išlaidas; 5) priimti atskirąją nutartį dėl tarnybinių įgaliojimų viršijimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir savivaldžiavimo priimant ir pasirašant Skundžiamą sprendimą.
Motyvas: Pareiškėjas nurodo, kad Skundžiamas sprendimas yra parengtas ir pasirašytas nekompetentingų asmenų bei priimtas ne dėl Pareiškėjo pateikto dokumento. Pareiškėjo teigimu, Skundžiamą sprendimą parengę bei pasirašę asmenys veikė suinteresuotai ir turėdami specialų tikslą pakenkti Pareiškėjui. Be to, Pareiškėjo įsitikinimu, Skundžiamas sprendimas, vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 12 d. nutartimi negalėjo būti priimta
Sprendimas: Vilniaus apygardos teismas 2016 m. kovo 3 d. nutartimi Pareiškėjo skundą atmetė.
Instancija: Lietuvos apeliacinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 3 d. nutartis.
Prašymas: Pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 3 d. nutartį ir perduoti bylą Vilniaus apygardos teismui nagrinėti iš naujo.
Sprendimas: Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. spalio 7 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 3 d. nutartį paliko nepakeistą.

20. Byla: AB „Lietuvos energijos gamyba“ v. Komisija.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Komisijos 2014 m. rugpjūčio 7 d. nutarimas Nr. O3-757 „Dėl elektros energijos gamybos rinkos tyrimo rezultatų“ (toliau – Nutarimas).
Prašymas: 1) Panaikinti Nutarimo 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.13, 3, 4, 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 ir 4.3 punktus; 2) Pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, t.y. iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos sustabdyti Nutarimo 4, 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 ir 4.3 punktų galiojimą.
Motyvas: Pareiškėjo nuomone, skundžiami Komisijos Nutarimo punktai yra grindžiami klaidingu faktiniu ir teisiniu vertinimu, yra nepagrįsti, neteisėti ir naikintini, kaip prieštaraujantys Elektros energetikos įstatymo 65 straipsnio 3 dalies 1 punktui ir 65 straipsnio 5 daliai, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 1 ir 12 dalims, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 daliai bei Komisijos Rinkų tyrimo taisyklėms, patvirtintoms Komisijos 2012 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. O3-135. Anot Pareiškėjo, Nutarimas yra pagrįstas klaidingu ir aukštesnės galios teisės aktams prieštaraujančiu atitinkamos prekės rinkos apibrėžimu bei Nutarime netinkamai apibrėžiama geografinė rinka, neįvertinama Lietuvoje parduodama importuota elektra ir konkurencijos sąlygų tarp Lietuvos ir Latvijos panašumas.
Dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. rugsėjo 23 d. nutartimi Pareiškėjos prašymą patenkino – sustabdė Komisijos Nutarimo 4, 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 ir 4.3 punktų galiojimą iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo. Komisija 2014 m. rugsėjo 29 d. pateikė atskirąjį skundą dėl šios nutarties.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. lapkričio 25 d. nutartimi patenkino Komisijos atskirąjį skundą ir panaikino pritaikytą reikalavimo užtikrinimo priemonę.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 30 d. sprendimas.
Prašymas: Pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 30 d. sprendimą, priimti naują sprendimą Pareiškėjo skundą patenkinti.
Sprendimas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. spalio 17 d. sprendimu patenkino Pareiškėjo apeliacinį skundą, panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 30 d. sprendimą ir priėmė naują sprendimą – panaikino Nutarimo 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.13, 3, 4, 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 ir 4.3 punktus.