Įeiti
Publikuoti: 2014-02-12. Atnaujinta: 2016-03-22

Dujų sektorius


1. Byla: UAB „Druskininkų dujos“ v. Komisija.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Komisijos 2010 m. rugpjūčio 12 d. nutarimas Nr. O3-158 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės gamtinių dujų skirstymo veiklos 2010-2014 metų investicijų programos“ ir 2010 m. rugpjūčio 12 d. nutarimas Nr. O3-157 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų dujos“ gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinės ribos 2010-2014 metams nustatymo ir tiekimo kainos viršutinės ribos koregavimo“.
Prašymas: Pareiškėjas prašo panaikinti Komisijos 2010 m. rugpjūčio 12 d. nutarimą Nr. O3-157 ir 2010 m. rugpjūčio 12 d. nutarimą Nr. O3-158, įpareigoti Komisiją išnagrinėti UAB „Druskininkų dujos“ 2010-2014 m. investicijų programos derinimo klausimą ir nustatyti pagrįstą gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinę ribą 2010-2014 metams bei atlikti tiekimo kainos viršutinės ribos koregavimą.
Motyvas: UAB „Druskininkų dujos“ teigimu, Komisija, priimdama skundžiamus nutarimus pažeidė aukštesnės galios teisės aktus, nepagrįstai konstatavo, kad Pareiškėjo vykdoma veikla yra neefektyvi. Komisija neįvertino objektyvių transportuojamų dujų apimčių mažėjimą lemiančių priežasčių, todėl 2010 m. rugpjūčio 12 d. nutarimu Nr. O3-157 nustatyta gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinė riba 2010-2014 metams yra nepagrįsta ir neteisinga. Skundžiami nutarimai priimti pažeidžiant Energetikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalį, t. y. reikalavimą, nustatant valstybės reguliuojamas kainas, numatyti būtinas išlaidas įmonės reguliuojamai veiklai vykdyti. Skundžiami nutarimai pažeidžia Europos Sąjungos teisę, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą gero administravimo praktiką bei konstitucinės teisės principus.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 27 d. sprendimu UAB „Druskininkų dujos“ skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 27 d. sprendimas.
Prašymas: Pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – tenkinti Pareiškėjo skundo reikalavimus.
Sprendimas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartimi apeliacinį skundą patenkino iš dalies ir įpareigojo Komisiją iš naujo svarstyti klausimą dėl UAB „Druskininkų dujos” gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinės ribos 2010-2014 metams.  

2. Byla: AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialas v. UAB „Skirgesa“.
Instancija: Kauno miesto apylinkės teismas.
Objektas: Naujojo vartotojo sistemos prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos sutarties įsipareigojimų nevykdymas, dėl kurių Ieškovas patiria turtinius nuostolius.
Prašymas: Ieškovas teismo prašo priteisti iš UAB „Skirgesa“ netesybas, 6 procentus metinių palūkanų ir atlyginti bylinėjimosi išlaidas.
Motyvas: Pagal Naujojo vartotojo sistemos prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos sutartį, UAB „Skirgesa“ įsipareigojo kiekvienais metais iki 2014 metų suvartoti tam tikrą gamtinių dujų kiekį, perkant gamtines dujas iš AB „Lietuvos dujos“. Nesuvartojus sutartyje nustatyto dujų kiekio, Ieškovas patiria nuostolius, nes AB „Lietuvos dujos“ investicijos dujotiekio statybai turėjo atsipirkti vartotojui vartojant gamtines dujas sutartyje numatytais kiekiais. Nuostolių kompensavimui sutartyje numatyta vartotojo pareiga sumokėti dujų įmonei netesybas, suvartojus mažiau nei 90 procentų sutartyje nustatyto metinio dujų kiekio.
Sprendimas: byla nutraukta šalims sudarius taikos sutartį. Byla baigta.

3. Byla: UAB „Dujotekana“ v. Lietuvos valstybė, atstovaujama Energetikos ministerijos ir Komisijos.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: žalos, padarytos neteisėtais valdžios institucijos veiksmais, atlyginimas.
Prašymas: Pareiškėjas prašo priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Energetikos ministerijos ir Komisijos, 16 035 613,17 Lt žalos atlyginimą, 5 proc. metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško įvykdymo dienos, kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti, ar Komisijos 2002 m. gruodžio 31 d. nutarimas Nr. 140 „Dėl viršutinės tiekimo kainos laisviesiems vartotojams neprieštarauja Konstitucijai bei kitiems teisės aktams.
Motyvas: Pareiškėjo teigimu, žala atsirado dėl valstybės institucijų priimtų neteisėtų teisės aktų: Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 743 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo licencijavimo taisyklių 37 punkto (2002 m. gruodžio 23 d. redakcija; Žin., 2002, Nr. 124-5665) nuostatą „Įmonė, kuri verčiasi dujų tiekimu, privalo: <...> 37.9. nustatyti laisviesiems vartotojams dujų tiekimo kainą, ne didesnę kaip komisijos nustatyta viršutinė dujų tiekimo kainos riba“ Konstitucinis teismas pripažino prieštaraujančia Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 94 straipsnio 2 punktui, konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 14 straipsnio 1 daliai (2000 m. spalio 10 d. redakcija). Pareiškėjas mano, kad atsižvelgiant į tai, neteisėtas ir Komisijos nutarimas 2002 m. gruodžio 31 d. nutarimas Nr. 140 „Dėl viršutinės tiekimo kainos laisviesiems vartotojams“, todėl žala atsirado ir dėl Komisijos veiksmų.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. gegužės 13 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-1020-561/2011 Pareiškėjo skundą dėl žalos, padarytos neteisėtais valdžios institucijos veiksmais, atlyginimo atmetė kaip nepagrįstą. Teismas konstatavo, jog Pareiškėjo skundas atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir Komisijos, dėl 16 035 613,17 Lt žalos yra nepagrįstas ir atmestinas, nenustačius Vyriausybės ir Komisijos veiksmuose civilinės atsakomybės pagrindų.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 13 d. sprendimas.
Prašymas: Pareiškėjas UAB „Dujotekana“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 13 d. sprendimą kaip neteisėtą ir nepagrįstą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
Sprendimas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. sausio  30 d. pareiškėjo UAB „Dujotekana“ apeliacinį skundą atmetė, ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 13 d. sprendimą paliko nepakeistu.  

4. Byla: AB „Lietuvos dujos“ v. Komisija.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Komisijos 2011 m. rugsėjo 30 d. nutarimas Nr. O3-283 „Dėl AB „Lietuvos dujos“ planinio tikslinio patikrinimo“.
Prašymas: Panaikinti Komisijos 2011 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. O3-283 „Dėl AB „Lietuvos dujos“ planinio tikslinio patikrinimo“ 1, 2.1, 2.3, 2.4, 3.6, 3.1, 3.3, 3.4 ir 4 punktus.
Motyvai: Pareiškėjas nurodo, kad Komisija skundžiamą nutarimą priėmė netinkamai taikydama Komisijos veiklą reglamentuojančius teisės aktus bei reguliavimo praktiką, Akcinių bendrovių įstatymą, Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo ir tiekimo licencijavimo taisykles ir kitus teisės aktus, be to, Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodika, patvirtinta Komisijos 2008 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu Nr. O3-106, nustato neaiškius reikalavimus Komisijai teikiamai informacijai.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 20 d. sprendimu skundas atmestas kaip nepagrįstas.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 20 d. sprendimas.
Prašymas: panaikinti apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 20 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
Motyvai: Apeliantas savo apeliacinį skundą grindžia procesinių teisės normų pažeidimu, mano, kad teismas nemotyvavo savo sprendimo, pažeidė materialinės teisės normas, netinkamai jas išaiškinęs ir pritaikęs.
Sprendimas: Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 10 d. nutartimi apeliacinis skundas atmestas, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 20 d. sprendimas paliktas nepakeistas.  

5. Byla: BUAB „Achemarida“ v. AB „Lietuvos dujos“.
Instancija:
Klaipėdos miesto apylinkės teismas.
Objektas: Inžinerinių tinklų - dujotiekio kainos nustatymas.
Prašymas: Pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą – dujotiekio vertę.
Motyvas: Pareiškėjo pateiktuose dokumentuose nurodyta dujotiekio vertė atitinka dujotiekio statybos vertę.  

6. Byla: AB „Lietuvos dujos“ (Kauno filialas) v. UAB „Limedika“.
Instancija:
Kauno miesto apylinkės teismas.
Objektas: Prijungimo prie dujų sistemos sutarties vykdymas.
Motyvai: Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo netesybas pagal prijungimo sutartį, kurioje buvo numatytas minimalus gamtinių dujų kiekio suvartojimas.
Sprendimas: 2012 m. vasario 8 d. sprendimu ieškinys patekintas.
Instancija: Kauno apygardos teismas.
Objektas: Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 8 d. sprendimas.
Motyvai: Apeliantas nesutinka su teismo sprendimu, mano, kad sprendimas priimtas pažeidžiant procesinės ir materialinės teisės normas. Apeliantas mano, kad teismas neįvertino argumentų dėl netesybų neatitikimo protingumo principui bei nepasisakė dėl kai kurių Apelianto motyvų ir argumentų.
Sprendimas:  2012 m. liepos 11 d. sprendimu pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktas nepakeistu.  

7. Byla: AB „Lietuvos dujos“ v. Komisija.
Instancija:
Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Komisijos 2011 m. spalio 27 d. nutarimas Nr. O3-347 „Dėl AB „Lietuvos dujos“ reguliuojamos veiklos pažeidimo“.
Prašymas: Panaikinti Komisijos 2011 m. spalio 27 d. nutarimą Nr. O3-347 „Dėl AB „Lietuvos dujos“ reguliuojamos veiklos pažeidimo“.
Motyvai: Pareiškėjo nuomone, nutarimas priimtas ir piniginė bauda yra skirta neatlikus tinkamos ir visapusiškos analizės dėl licencijuojamos veiklos vykdymo ypatumų bei netinkami taikant teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų priežiūrą, piniginių baudų skyrimo energetikos įmonėms procedūras, skirta bauda yra neproporcinga padarytam pažeidimui.
Sprendimas:  2012 m. gruodžio 17 d. sprendimu Vilniaus apygardos administracinis teismas pareiškėjos skundą patenkino.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 17 d. sprendimas.
Prašymas:  Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 17 d. sprendimą ir priimti byloje naują sprendimą.
Motyvai: Komisija nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo vertinimu, kad priimant skundžiamą Komisijos nutarimą buvo pažeistos pagrindinės procedūros, taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą, ir mano, kad skundžiamas nutarimas buvo priimtas nepažeidžiant nutarimo priėmimo metu galiojusių procedūrų.
Sprendimas: 2013 m. gegužės 22 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Komisijos apeliacinį skundą atmetė ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 17 d. sprendimą paliko nepakeistą.

8. Byla: AB „Lietuvos dujos“ v. UAB „Limba“
Instancija:
Kauno miesto apylinkės teismas.
Objektas:
Reikalavimas sumokėti netesybas pagal Naujojo vartotojo sistemos prijungimo prie AB ,,Lietuvos dujos“ dujų sistemos sutartį. 
Prašymas:
Priteisti iš atsakovės netesybas.
Motyvas:
Ieškovas nurodo, kad atsakovo prievolė mokėti netesybas kyla iš tarp šalių sudarytos sutarties, kadangi atsakovas pažeidė sutarties sąlygas, tai yra suvartojo mažesnį nei sutarties priede Nr. 1 nustatytą metinį dujų kiekį. Atsakovas teigia, kad netesybų reikalavimas kaip sutarties sąlyga negalėjo būti įtraukiama į sutartį, nes toks reikalavimas prieštaravo sutarties sudarymo metu galiojusioms imperatyvioms teisės normoms.
Sprendimas: Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. gegužės 16 d. sprendimu patenkino ieškovo reikalavimus.
Instancija: Kauno apygardos teismas.
Objektas: pirmosios instancijos teismo sprendimas.
Prašymas: panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą.
Motyvas: pirmosios instancijos teismas neįsigilino į faktines bylos aplinkybes, neišreikalavo bylai reikalingų įrodymų, neanalizavo specialiųjų teisės aktų, priėmė neargumentuotą, nemotyvuotą sprendimą.
Sprendimas: Kauno apygardos teismas 2012 m. spalio 8 d. nutartimi apeliacinį skundą atmetė, o pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.

9. Byla: UAB „Druskininkų dujos” v. Komisija. Tretysis suinteresuotas asmuo – Druskininkų savivaldybė.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Komisijos 2011 m. lapkričio 15 d. nutarimas Nr. O3-365 „Dėl UAB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinės ribos 2010-2014 metams nustatymo“, Komisijos 2011 m. lapkričio 25 d. nutarimas Nr. O3-369 „Dėl UAB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinės ribos koregavimo, Komisijos 2011 m. lapkričio 25 d. nutarimas Nr. O3-370 „Dėl UAB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo veiklos 2010-2014 metų investicijų programos“, Komisijos 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimas Nr. O3-410 „Dėl UAB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo kainų ir tarifų buitiniams vartotojams“  viršutinės ribos 2010-2014 metams nustatymo“.
Prašymas: Panaikinti minėtus Komisijos nutarimus, įpareigoti Komisiją įvertinti ir numatyti UAB „Druskininkų dujos“ negautų pajamų kompensaciją dėl neteisėto UAB „Druskininkų dujos“ gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinės ribos nustatymo ir koregavimo, gamtinių dujų skirstymo kainų ir tarifų buitiniams vartotojams nustatymo ir atsisakymo derinti UAB „Druskininkų dujos“ gamtinių dujų skirstymo veiklos 2010-2014 metų investicijų programą.
Motyvai: Pareiškėjas nurodo, kad Komisija priimdama skundžiamus nutarimus nevykdė įpareigojančios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarties bei pažeidė Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos 45 punkto ir 46 punkto reikalavimus, skundžiami Komisijos nutarimai prieštarauja Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintam individualaus administracinio akto pagrįstumo reikalavimui.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. birželio 7 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą. Teismas konstatavo, jog Komisija ginčijamus Nutarimus priėmė pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka, išsamiai įvertinusi faktinius duomenis, todėl ginčijami nutarimai yra pagrįsti ir teisėti.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 7 d. sprendimas.
Prašymas: Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 7 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.
Motyvas: Pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodo, jog teismas skundžiamame sprendime neatsižvelgė į LVAT nutartį, kurioje LVAT konstatavo aiškius ir konkrečius Komisijos padarytus Metodikos pažeidimus, ir atmetė pareiškėjo išdėstytus argumentus dėl skundžiamų nutarimų neteisėtumo. Komisija, priimdama nutarimus, taip pat teismas skundžiamu sprendimu neįvertino objektyvių duomenų, susijusių su Druskininkų miesto gamtinių dujų ūkio specifika.
Sprendimas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. sausio 21 d. sprendimu UAB „Druskininkų dujos“ apeliacinį skundą atmetė ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 7 d. sprendimą paliko nepakeistu. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, jog Komisija priėmė skundžiamus nutarimus, atsižvelgusi į faktinių aplinkybių visumą, įvertinusi UAB „Druskininkų dujos” finansinį, ekonominį bei vadybinį pajėgumą, kuris atspindi UAB „Druskininkų dujos” veiklos efektyvumą. Vadovaujantis Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Komisijoje tvarkos aprašo, patvirtinto Komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100, 7.2 punktu, neefektyvios investicijos yra tokios, kurios neatsiperka per nustatytą laikotarpį ir/ar gali didinti reguliuojamas kainas esamiems vartotojams. Teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad dujų įmonės veikla negali būti laikoma efektyvia, jei dėl jos atliekamų investicijų didėja kainos esamiems vartotojams, o nagrinėjamu atveju Komisijos atlikti skaičiavimai parodo, jog kainos viršutinė riba didėtų net 3,3 karto. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo, jog priimdama skundžiamus nutarimus Komisija įvertino Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nurodytus trūkumus, detalizavo nutarimų motyvus, todėl nebuvo pagrindo teigti, kad Komisija, įgyvendindama savo diskrecijos teisę dėl investicijų derinimo bei kainų nustatymo, nepakankamai tai motyvavo.

10. Byla: UAB „Intergas“ v. Komisija .  
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.  
Objektas: Komisijos 2011 m. lapkričio 29 d. nutarimas Nr. O3-392, kuriuo Pareiškėjui paskirta vieno tūkstančio litų bauda.  
Prašymas: UAB „Intergas“ prašo panaikinti Komisijos 2011 m. lapkričio 29 d. nutarimą Nr. O3-392, kuriuo Pareiškėjui paskirta vieno tūkstančio litų bauda.  
Motyvas: UAB „Intergas“ nuomone, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 27 str. 1 d. normos, nustatančios pagrindus piniginės baudos skyrimui, yra dispozityvios, t.y. numato Komisijos teisę, o ne pareigą skirti baudą.  UAB „Intergas“ teigia, kad pažeidimas buvo nedidelis ir formalus pažeidimo konstatavimas nesudaro pagrindo pradėti piniginės baudos skyrimo procedūrą.  
Sprendimas: UAB „Intergas“ skundą tenkinti, panaikinti Komisijos 2011 m. lapkričio 29 d. nutarimą Nr. O3-392, kuriuo Pareiškėjui paskirta vieno tūkstančio litų bauda.

11. Byla: UAB „Avelana“ v. AB „Lietuvos dujos“.
Instancija: Kauno apygardos teismas.
Objektas: Skirstomųjų dujų tinklų naudojimas.
Prašymas: Atsakovė AB „Lietuvos dujos“ apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 4 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-12318-364/2010 pagal ieškovės UAB „Avelana“ ieškinį atsakovei AB „Lietuvos dujos“ dėl nepagrįsto praturtėjimo.
Motyvas: Ieškovas nurodo, kad 1999-2002 m. Kaune, Sausinės ir Vynuogių gatvėse pastatė skirtomuosius dujotiekio tinklus, kurie jam priklauso nuosavybės teise. Atsakovas nuo dujotiekio tinklų pripažinimo tinkamais naudoti 1999 ir 2002 metais savavališkai pajungė II grupės vartotojus ir ieškovui priklausančiais dujotiekio tinklais jiems tiekė dujas. Ieškovo teigimu, dujų kainoje, kurią moka vartotojai, Komisija įkalkuliavo skirstymo kainą. Ši kaina padengia skirstomojo dujotiekio vertę ir skirstomojo dujotiekio priežiūrą. Dėl šios priežasties, atsakovas, naudodamasis ieškovui priklausančiais skirstomaisiais dujotiekiais, gavo neteisėtas pajamas, o ieškovas patyrė nuostolių.
Sprendimas: Teismas apeliacinį skundą tenkino iš dalies, Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 4 d. sprendimą pakeitė. Sumažino priteistą iš atsakovės AB „Lietuvos dujos“ ieškovei UAB „Avelana“ nuostolių atlyginimo sumą iki 7 427,73 Lt, panakino sprendimo dalį, kuriai iš atsakovės AB „Lietuvos dujos“ valstybei priteista 1 935,71 Lt žyminio mokesčio.