Įeiti
Publikuoti: 2018-01-16. Atnaujinta: 2024-03-19

Elektros sektoriuje vykstantys teisminiai ginčai


​​1.Byla: AB „Achema“ vs. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Taryba (Proc. Nr. 3-61-3-01966-2011-9).

Bylos esmė: AB „Achema" nesutinka su teisės aktuose nustatyta pareiga pareiškėjui kaip elektros energijos gamintojui mokėti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) mokestį ir prašo priteisti dėl tokio teisinio reguliavimo kilusią žalą.

Bylos eiga: Byla buvo sustabdyta kol LVAT išnagrinėjo administracinę bylą Nr. I-19-11 dėl Energetikos ministro įsakymais patvirtintų teisės aktų, reglamentuojančių VIAP schemą, atitikimo aukštesnės galios teisės aktams. VAAT 2015-04-13 sprendimu atmetė AB „Achema" skundą kaip nepagrįstą. Kartu, teismas konstatavo, kad pagrindas atlyginti AB „Achema" nurodytą turtinę žalą neatsirado. AB „Achema" pateikė apeliacinį skundą. LVAT sustabdė bylą iki kol išnagrinės Energetikos ministerijos ir Tarybos priimtų teisės aktų atitikimą aukštesnės galios teisės aktams. LVAT pripažino, kad Energetikos ministro priimto teisės akto nuostatos neprieštarauja Elektros energetikos įstatymui, likusioje dalyje LVAT bylą dėl norminių teisės aktų teisėtumo nutraukė. LVAT 2017-02-21 nutartimi AB „Achema“ apeliacinį skundą tenkino iš dalies, panaikino VAAT 2015-04-13 sprendimą ir perdavė sprendimą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. VAAT 2017-10-12 nutartimi nutarė administracinę bylą Nr. I-2634-815/2017 (teism. Proc. Nr. 3-61-3-01966-2011-9) sustabdyti kol įsiteisės Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo baigiamasis procesinis sprendimas administracinėje byloje Nr. A-686-525/2017 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-06606-2013-7).


 2. AB „Achema“, AB „Orlen Lietuva“ ir AB „Lifosa“ vs. Taryba, tretieji suinteresuoti asmenys - Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, UAB „Baltpool“.

Bylos esmė: AB „Achema“, AB „Orlen Lietuva“ ir AB „Lifosa“ kreipėsi į VAAT dėl sprendimų, kuriais 2012 m.–2023 m. nustatytos VIAP kainos, panaikinimo teigdami, kad pareiškėjams neteisėtai nustatyta pareiga mokėti VIAP mokestį už pasigamintą elektros energiją.

Bylos eiga: Byloje dėl 2013 metams nustatytų VIAP kainų VAAT 2013-05-28 nutartimi kreipėsi į Konstitucinį Teismą dėl VIAP reglamentuojančių teisės aktų atitikimo Konstitucijai. Konstitucinis Teismas 2015-10-29 nutarimu Nr. KT28-N17/20 pripažino, jog VIAP teisinis reglamentavimas neprieštarauja Konstitucijai. LVAT kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą LVAT suformuotais klausimais. 2019-12-03 nutartimi sustabdė daugumą administracinių bylų, kol Europos Komisija priims galutinį sprendimą valstybės pagalbos byloje Nr. SA.44725 (2019/NN). Didžioji dalis bylų sustabdyta.


3Byla:UAB „Dainavos elektra“ vs.Taryba (Proc. Nr. 3-61-3-03745-2021-7)

Bylos esmė: UAB „Dainavos elektra“ (toliau – Pareiškėja) kreipėsi į VAAT su skundu dėl Tarybos 2021 m. spalio 15 d. nutarimo Nr. O3E-1306 panaikinimo.

Bylos eiga: Taryba yra pateikusi atsiliepimą į UAB ,,Dainavos elektra“ skundą. VAAT 2023 m. vasario 2 d. sprendimu UAB ,,Dainavos elektra“ skundą atmetė. UAB ,,Dainavos elektra“ pateikė apeliacinį skundą.


4. Byla: UAB„Dainavos elektra“ vs.Taryba (Proc. Nr. 3-61-3-04238-2021-5)

Bylos esmė: UAB „Dainavos elektra“ (toliau – Pareiškėja) kreipėsi į VAAT su skundu dėl Tarybos 2021 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. O3E-1382 ir Tarybos 2021 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. O3E-1452 panaikinimo.

Bylos eiga: Taryba yra pateikusi atsiliepimą į UAB ,,Dainavos elektra“ skundą. VAAT 2022 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi nusprendė sujungti UAB „Dainavos elektra“ skundą, pateiktą administracinėje byloje Nr. eI4-1629-860/2022 ir UAB „Dainavos elektra“ skundą, pateiktą administracinėje byloje Nr. eI4-1339-566/2022 į vieną administracinę bylą, administracinei bylai suteikiant Nr. eI4-1339-566/2022 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-03745-2021-7).


5. Byla: Taryba vs BAB “Inter Rao Lietuva“ (Proc. Nr. 3-61-3-03200-2022-4)

Bylos esmė: BAB “Inter Rao Lietuva“ kreipėsi su skundu į VAAT, dėl Tarybos nutarimų, kuriais buvo panaikinti NET ir Importo leidimų galiojimai, panaikinimo

Bylos eiga: Taryba 2022 m. rugsėjo 22 d. pateikė teismui atsiliepimą. VAAT 2023 m. kovo 23 d. nutartimi sustabdė administracinės bylos nagrinėjimą iki įsiteisės galutinis teismo procesinis sprendimas administracinėje byloje Nr. eI2-1009-535/2023 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-02709-2022-7).​