Įeiti
Publikuoti: 2018-01-16. Atnaujinta: 2022-12-27

Elektros sektoriuje vykstantys teisminiai ginčai


1.Byla: AB „Achema“ vs. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Taryba (Proc. Nr. 3-61-3-01966-2011-9).

Bylos esmė: AB „Achema" nesutinka su teisės aktuose nustatyta pareiga pareiškėjui kaip elektros energijos gamintojui mokėti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) mokestį ir prašo priteisti dėl tokio teisinio reguliavimo kilusią žalą.

Bylos eiga: Byla buvo sustabdyta kol LVAT išnagrinėjo administracinę bylą Nr. I-19-11 dėl Energetikos ministro įsakymais patvirtintų teisės aktų, reglamentuojančių VIAP schemą, atitikimo aukštesnės galios teisės aktams. VAAT 2015-04-13 sprendimu atmetė AB „Achema" skundą kaip nepagrįstą. Kartu, teismas konstatavo, kad pagrindas atlyginti AB „Achema" nurodytą turtinę žalą neatsirado. AB „Achema" pateikė apeliacinį skundą. LVAT sustabdė bylą iki kol išnagrinės Energetikos ministerijos ir Tarybos priimtų teisės aktų atitikimą aukštesnės galios teisės aktams. LVAT pripažino, kad Energetikos ministro priimto teisės akto nuostatos neprieštarauja Elektros energetikos įstatymui, likusioje dalyje LVAT bylą dėl norminių teisės aktų teisėtumo nutraukė. LVAT 2017-02-21 nutartimi AB „Achema“ apeliacinį skundą tenkino iš dalies, panaikino VAAT 2015-04-13 sprendimą ir perdavė sprendimą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. VAAT 2017-10-12 nutartimi nutarė administracinę bylą Nr. I-2634-815/2017 (teism. Proc. Nr. 3-61-3-01966-2011-9) sustabdyti kol įsiteisės Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo baigiamasis procesinis sprendimas administracinėje byloje Nr. A-686-525/2017 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-06606-2013-7).

2. AB „Achema“, AB „Orlen Lietuva“ ir AB „Lifosa“ vs. Taryba, tretieji suinteresuoti asmenys - Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, UAB „Baltpool“.

Bylos esmė: AB „Achema“, AB „Orlen Lietuva“ ir AB „Lifosa“ kreipėsi į VAAT dėl sprendimų, kuriais 2012 m.–2022 m. nustatytos VIAP kainos, panaikinimo teigdami, kad pareiškėjams neteisėtai nustatyta pareiga mokėti VIAP mokestį už pasigamintą elektros energiją.

Bylos eiga: Byloje dėl 2013 metams nustatytų VIAP kainų VAAT 2013-05-28 nutartimi kreipėsi į Konstitucinį Teismą dėl VIAP reglamentuojančių teisės aktų atitikimo Konstitucijai. Konstitucinis Teismas 2015-10-29 nutarimu Nr. KT28-N17/20 pripažino, jog VIAP teisinis reglamentavimas neprieštarauja Konstitucijai. LVAT kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą LVAT suformuotais klausimais. 2019-12-03 nutartimi sustabdė daugumą administracinių bylų, kol Europos Komisija priims galutinį sprendimą valstybės pagalbos byloje Nr. SA.44725 (2019/NN). Didžioji dalis bylų sustabdyta.

3Byla:UAB „Dainavos elektra“ vs.Taryba (Proc. Nr. 3-61-3-03745-2021-7)

Bylos esmė: UAB „Dainavos elektra“ (toliau – Pareiškėja) kreipėsi į VAAT su skundu dėl Tarybos 2021 m. spalio 15 d. nutarimo Nr. O3E-1306 panaikinimo.

Bylos eiga: Taryba yra pateikusi atsiliepimą į UAB ,,Dainavos elektra“ skundą.

4. Byla: UAB„Dainavo selektra“ vs.Taryba (Proc. Nr. 3-61-3-04238-2021-5)

Bylos esmė: UAB „Dainavos elektra“ (toliau – Pareiškėja) kreipėsi į VAAT su skundu dėl Tarybos 2021 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. O3E-1382 ir Tarybos 2021 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. O3E-1452 panaikinimo.

Bylos eiga: Taryba yra pateikusi atsiliepimą į UAB ,,Dainavos elektra“ skundą.

5. Byla: AB „Ignitis gamyba“ vs. Taryba (Proc. Nr. 3-61-3-04432-2021-1)

Bylos esmė: AB „Ignitis gamyba“ (toliau – Pareiškėja) kreipėsi su skundu į VAAT, prašydama panaikinti Tarybos 2021-10-29 nutarimą Nr. O3E-1420 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2022 metams nustatymo“.

Bylos eiga: Taryba yra pateikusi atsiliepimą į AB ,,Ignitis gamyba“ skundą.

6. Byla: AB „Achema“ vs. Taryba (Proc. Nr. 3-61-3-04489-2021-3)

Bylos esmė: AB „Achema“ kreipėsi su skundu į VAAT, prašydama panaikinti Tarybos 2021 m. spalio 29 d. priimto nutarimo Nr. O3E-1420 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2022 metams nustatymo“.

Bylos eiga: Taryba yra pateikusi atsiliepimą į AB ,,Achema“ skundą

7. Byla: AB „Lifosa“ vs. Taryba (Proc. Nr. 3-61-3-04498-2021-3)

Bylos esmė: AB „Lifosa“ kreipėsi su skundu į VAAT dėl VIAP 2022 m. nustatymo.

Bylos eiga: Taryba yra pateikusi atsiliepimą į AB ,,Lifosa“ skundą.

8. Byla: AB „Achema“ vs. Taryba (Proc. Nr. 3-61-3-02088-2021-6)

Bylos esmė: AB „Achema“ kreipėsi su skundu į VAAT, prašydama panaikinti Tarybos 2021 m. gegužės 21 d. priimto nutarimo Nr. O3E-1013 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2021 metams nustatymo“.

Bylos eiga: VAAT 2022 m. gegužės 10 d. nutartimi bylą nutarė sustabdyti kol įsiteisės Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo baigiamasis procesinis sprendimas administracinėje byloje Nr. A-686-525/2017 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-06606-2013-7).

9. Byla: Taryba vs UAB ,,Property Development & Investment“ (Proc. Nr. 3-61-3-01254-2021-0)

Bylos esmė: UAB ,,Property Development & Investment“ kreipėsi su skundu į VAAT dėl leidimo gaminti elektros energiją neišdavimo.

Bylos eiga: Pareiškėjo pareiškimą teismas atmetė kaip nepagrįstą, Tarybos sprendimas paliktas nepakeistas.

10. Byla: Taryba vs UAB ,,PHE LT“ (Proc. Nr. 3-61-3-00892-2022-8)

Bylos esmė: UAB ,,PHE LT“  kreipėsi su skundu į VAAT, prašydama panaikinti Lietuvos administracinių ginčų komisijos 2022 m. sausio 24 d. sprendimą Nr. 21R- (AG-855/03-2021), Tarybos 2021 m. lapkričio 17 d. nutarimą Nr. O3E-1513 „Dėl 2017 m. gegužės 23 d. išduotos energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos Nr. 17ĮP2-181387 pripažinimo netekusia galios“ kaip neteisėtą ir nepagrįstą ir 2021 m. lapkričio 19 d. nutarimą Nr. O3E-1535 „Dėl atsisakymo išduoti UAB „PHE LT“ leidimą gaminti elektros energiją“ kaip neteisėtą ir nepagrįstą.

Bylos eiga: Taryba yra pateikusi atsiliepimą į AB ,,Achema“ skundą. 2022 m. spalio 18 d. VAAT sprendimu Pareiškėjos skundas buvo atmestas.

11. Byla: Taryba vs UAB ,,PPR Investicijos“ (Proc. Nr. 3-61-3-00890-2022-6)

Bylos esmė: UAB ,,PPR Investicijos“  kreipėsi su skundu į VAAT, prašydama panaikinti Lietuvos administracinių ginčų komisijos 2022 m. sausio 24 d. sprendimą Nr. 21R- (AG-856/05-2021), panaikinti Tarybos 2021-11-17 nutarimą Nr. O3E-1514 „Dėl 2017 m. gegužės 22 d. išduotos energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos Nr. 17ĮP2-181394 pripažinimo netekusia galios" ir panaikinti Tarybos 2021-11-19 nutarimą Nr. O3E-1534 „Dėl atsisakymo išduoti UAB „PPR investicijos“ leidimą gaminti elektros energiją“.

Bylos eiga: VAAT 2022 m. gegužės 26 d. nusprendė UAB ,,PPR Investicijos“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

12. Byla: Taryba vs UAB ,,Hidroenergija“ (Proc. Nr. 3-61-3-01382-2022-3)

Bylos esmė: UAB ,,Hidroenergija“  kreipėsi su skundu į VAAT, prašydama panaikinti administracinių ginčų komisijos 2022 m. kovo 2 d. sprendimą Nr. 21R-(AG-27/07/2022).

Bylos eiga: Taryba yra pateikusi atsiliepimą į UAB ,,Hidroenergija“ skundą. I instancija bylos nagrinėjimas baigtas, VAAT nepanaikino administracinių ginčų komisijos 2022 m. kovo 2 d. sprendimo.

13. Byla: Taryba vs Kėdainių rajono savivaldybės administracija (Proc. Nr. 3-61-3-01423-2022-9)

Bylos esmė: Kėdainių rajono savivaldybės administracija kreipėsi su skundu į VAAT, prašydama laikinai sustabdyti Tarybos 2022 m. kovo 4 d. nutarimo Nr. O3E-292 ,,Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB ,,Hidrogreen“ išdavimo ir anksčiau išduoto leidimo UAB ,,Baltic Hydroenergy“ pripažinimo netekusiu galios“.

Bylos eiga: Taryba yra pateikusi atsiliepimą į pareiškėjos skundą.

14. Byla: Taryba vs BAB “Inter Rao Lietuva“ (Proc. Nr. 3-61-3-03200-2022-4)

Bylos esmė: BAB “Inter Rao Lietuva“ kreipėsi su skundu į VAAT, dėl Tarybos nutarimų, kuriais buvo panaikinti NET ir Importo leidimų galiojimai, panaikinimo.

Bylos eiga: Taryba 2022 m. rugsėjo 22 d. pateikė teismui atsiliepimą.

15. Byla: Taryba vs AB Lifosa (Proc. Nr. 3-61-3-07351-2022-5)

Bylos esmė: AB Lifosa kreipėsi su skundu dėl 2023 m. VIAP apskaičiavimo.

Bylos eiga: Taryba yra pateikusi teismui atsiliepimą.

16. Byla: Taryba vs AB Achema (Proc. Nr. 3-61-3-07350-2022-4)

Bylos esmė: AB Lifosa kreipėsi su skundu dėl 2023 m. VIAP apskaičiavimo.

Bylos eiga: Taryba yra pateikusi teismui atsiliepimą.