Įeiti
Publikuoti: 2020-01-15. Atnaujinta: 2022-05-04

Suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimas


Suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimas

​Teisės aktai, reglamentuojantys energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatų išdavimą:
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;
Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;
Energetikos įrenginių eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo, sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-305;
Energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintų Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. liepos 25 d. nutarimu  Nr. O3E-279.

​Metodinės rekomendacijos:
Reikalavimai asmenims, siekiantiems gauti atestatą eksploatuoti suskystintų naftos dujų įrenginius, dėl energetikos darbuotojų kvalifikacinių reikalavimų, skaičiaus ir darbų apimčių;
Numeracijos, nurodančios reikiamų turėti pažymėjimų (kategorijų) tipą, paaiškinimas​.

Informaciją apie energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų išdavimą, paslaugos užsakymo būdus ir suteikimo trukmę rasite skyriuje „PASLAUGOS“.