Įeiti
Publikuoti: 2020-01-14. Atnaujinta: 2020-07-27

Šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimas


Šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimas
Teisės aktai, reglamentuojantys energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatų išdavimą:

· Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;
· Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
· Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;
· Energetikos įrenginių eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo, sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-305;
· Energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintų Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. liepos 25 d. nutarimu  Nr. O3E-279.

Metodinės rekomendacijos:
· Reikalavimai asmenims, siekiantiems gauti atestatą eksploatuoti šilumos įrenginius ir     turbinas, dėl energetikos darbuotojų kvalifikacinių reikalavimų, skaičiaus pagal eksploatavimo darbus;
· Šilumos energetikos sektoriaus darbuotojų, kurie privalo būti atestuojami, sąrašas.

Informaciją apie energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų išdavimą, paslaugos užsakymo būdus ir suteikimo trukmę rasite skyriuje „PASLAUGOS“.