Įeiti
Publikuota: 2020.01.29. Atnaujinta: 2020.07.24

Leidimas importuoti elektros energiją iš šalių, kurios nėra valstybės narės


Norint gauti leidimą Leidimas importuoti elektros energiją iš šalių, kurios nėra valstybės narės, Tarybai reikia pateikti:

​1. Leidimų išdavimo taisyklių priede nurodytos formos prašymą (prašyme išduoti leidimą eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės, ir importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės, asmuo privalo nurodyti eksporto ar importo šalis).
2. Rašytinį paaiškinimą dėl elektros energijos eksporto ar importo valstybėje esančio numatomo pirkėjo ar pardavėjo ir atitinkamus įsipareigojimus pirkti ir (ar) parduoti elektros energiją pagrindžiančius dokumentus (pvz., preliminarią sutartį, ketinimų protokolą).
3. Rašytinį paaiškinimą dėl numatomo elektros energijos tranzito kelio eksporto ar importo galios srautui tarpsisteminiuose tinkluose, kuriame turi būti nurodyta elektros energijos importo ir eksporto valstybė ir valstybės, kurių elektros energetikos sistemomis bus naudojamasi elektros energijos tranzitui.
4. Įgaliojimą, jeigu prašymą pateikia pareiškėjo įgaliotas fizinis ar juridinis asmuo. Įgaliojimu turi būti suteikta teisė pateikti prašymą, dokumentus ir kitą informaciją pareiškėjo vardu bei juos pasirašyti, taip pat, gauti leidimą, kitą informaciją pareiškėjo vardu.
5. Valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

******

SVARBU. ​Apie veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijų ir leidimų išdavimą, paslaugos užsakymo būdus ir suteikimo trukmę skaitykite skyriuje „PASLAUGOS“.