Įeiti
Publikuoti: 2020-01-16. Atnaujinta: 2020-10-29

Leidimai verstis didmenine ir mažmenine prekyba dujomis bei nefasuotais naftos produktais


Leidimai verstis didmenine ir mažmenine prekyba dujomis bei nefasuotais naftos produktais išduodami vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu, Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m.  birželio 27 d. įsakymu Nr. 1-180 (toliau – Taisyklės).

Taryba išduoda:
Leidimus verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis
• Leidimus verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis
• Leidimus verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais
• Leidimus verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais

Leidimai verstis didmenine ir mažmenine prekyba dujomis bei nefasuotais naftos produktais išduodami neterminuotam laikui.

Leidimai išduodami asmenims, turintiems technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus, leidžiančius tinkamai įvykdyti reguliuojamos veiklos sąlygas.

Leidimas suteikia teisę verstis leidime nurodyta veikla visoje šalies teritorijoje.

Reikalavimai įmonėms

Asmuo siekiantis gauti leidimą Tarybai pateikia:
nustatytos formos prašymą ir deklaraciją. Deklaracijos formos apie pareiškėjo atitikimą veiklai vykdyti, prašymo formos išduoti, pakeisti, sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, panaikinti leidimo galiojimą ir leidimų formų verstis prekyba naftos produktais patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3E-240;
 dokumentus, nurodytus Taisyklėse:
- juridinis ar fizinis asmuo, siekiantis verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis, turi pateikti Taisyklių 29 punkte nurodytus dokumentus;
- juridinis ar fizinis asmuo, siekiantis verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis, turi pateikti Taisyklių 31 punkte nurodytus dokumentus;
- juridinis ar fizinis asmuo, siekiantis verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, turi pateikti Taisyklių 30 punkte nurodytus dokumentus;
- juridinis ar fizinis asmuo, siekiantis verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, turi pateikti Taisyklių 32 punkte nurodytus dokumentus.

Daugiau apie leidimų verstis didmenine ir mažmenine prekyba dujomis bei nefasuotais naftos produktais išdavimą, paslaugos užsakymo būdus ir suteikimo trukmę skaitykite skyriuje „PASLAUGOS“.

Leidimų paieška

​Informaciją apie leidimus galima rasti Licencijų paieškos sistemoje.