Įeiti
Publikuoti: 2020-01-14. Atnaujinta: 2020-07-27

Gamtinių dujų įrenginių eksploatavimas


​Gamtinių dujų įrenginių eksploatavimas

Teisės aktai, reglamentuojantys energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatų išdavimą:
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;
• Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;
Energetikos įrenginių eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo, sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-305;
Energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintų Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. liepos 25 d. nutarimu  Nr. O3E-279

​Metodinės rekomendacijos:

Reikalavimai asmenims, siekiantiems gauti atestatą eksploatuoti gamtinių dujų įrenginius, dėl energetikos darbuotojų kvalifikacinių reikalavimų, skaičiaus ir darbų apimčių;
Numeracijos, nurodančios reikiamų turėti pažymėjimų (kategorijų) tipą, paaiškinimas;
Reikalavimai asmenims, siekiantiems gauti atestatą įrengti  gamtinių dujų įrenginius, dėl energetikos darbuotojų kvalifikacinių reikalavimų, skaičiaus ir darbų apimčių.

Informaciją apie energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų išdavimą, paslaugos užsakymo būdus ir suteikimo trukmę rasite skyriuje „PASLAUGOS“.