Įeiti
Publikuoti: 2020-01-14. Atnaujinta: 2020-08-11

Energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų išdavimas


​Fizinių ir juridinių asmenų atestavimas – atestatų energetikos įrenginiams įrengti ir  eksploatuoti išdavimas, jų galiojimo stabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas ar keitimas – vykdomas vadovaujantis:
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu;
Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
Energetikos įrenginių eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo, sąrašu, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-305;
Energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintų Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. liepos 25 d. nutarimu  Nr. O3E-279.

Energetikos įrenginių eksploatavimas apima tokius sudėtingus ir atsakingus darbus, kaip energetikos įrenginių technologinį valdymą, techninę priežiūrą, remontą, matavimus, bandymus, paleidimo ir derinimo darbus. Užtikrinti tokių darbų kokybę gali tik kvalifikuoti ir atestuoti subjektai – fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatus, tai – tinkamą pasirengimą eksploatuoti energetikos įrenginius liudijantį dokumentą. 

 Energetikos veikla neturint atestato arba jei atestato galiojimas sustabdytas yra draudžiama.

Atestatų rūšys
Tarybos išduodami energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo atestatai: 
Elektros įrenginių eksploatavimas
Elektros įrenginių įrengimas
Šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimas
• Gamtinių dujų įrenginių eksploatavimas
Gamtinių dujų įrenginių įrengimas
Suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimas
Naftos ir naftos produktų įrenginių eksploatavimas

​Apie energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų išdavimą, paslaugos užsakymo būdus ir suteikimo trukmę skaitykite skyriuje „PASLAUGOS“.

​Sprendimų apskundimas

Vadovaujantis Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių reikalavimais, Tarybos priimti sprendimai neatestuoti ūkio subjekto ir neišduoti atestato energetikos įrenginiams eksploatuoti ir/ar energetikos įrenginiams įrengti, sustabdyti atestato galiojimą arba panaikinti atestato galiojimą gali būti skundžiami administracinių ginčų komisijai ar administraciniam teismui.

Atestatų paieška
Informaciją apie atestatus galima rasti Licencijų paieškos sistemoje.

​Dažnai užduodami klausimai dėl energetikos įrenginių eksploatavimo
Ar reikalingas asmuo, atsakingas už dujų ūkį įmonėje, kurios pastate įrengtas 80 kW dujinis šildymo katilas?
Ar dalyvauja VERT pareigūnai, kai po dujotiekio rekonstrukcijos darbų (įmonės dujų sistemoje) atliekami dujotiekio sandarumo ir stiprumo bandymai?
​Kas turi parengti naujos katilinės įmonėje įrenginių eksploatavimo instrukciją ir technologinę schemą?
Kas turi parengti įmonės dujų sistemos techninės priežiūros grafiką? Ar pati įmonė, ar įmonė, su kuria sudaryta techninės priežiūros sutartis?
Kokie teisės aktai reglamentuoja šilumos tiekėjų, pastatų savininkų ir šildymo bei karšto vandens sistemų prižiūrėtojų teises ir pareigas?
​Paaiškinkite, už ką atsakingas šilumos tiekėjas, pastato administratorius ir už ką atsako pats šilumos ir karšto vandens vartotojas įvykus gedimui šilumos ir karšto vandens sistemoje?
​​Ar būtina įmonėje skirti asmenį, atsakingą už elektros ūkį, jei elektros įrenginių leista naudoti galia yra ne didesnė kaip 30 kW?
Koks įstatymas (ar kitas teisės aktas) reglamentuoja daugiabučio namo šilumos tiekimo ir karšto vandens vamzdynų techninės priežiūros ir eksploatavimo paslaugos teikimą?
​Ar bendrovė, administruojanti daugiabutį namą ir teikianti butų savininkams bendrojo naudojimo patalpų nuolatinės techninės priežiūros paslaugą, gali inicijuoti šilumos tiekimo sistemos ir karšto vandens vamzdynų techninės priežiūros teikėjo pasirinkimą?
Asmuo, įmonėje atsakingas už dujų ūkį, turi mokymo įstaigos išduotą kvalifikacijos pažymėjimą. Ar jis gali vykdyti šią veiklą, turėdamas tik šį pažymėjimą, ar jam būtina gauti atestatą eksploatuoti energetikos įrenginius?
​​Kokiame teisės akte nurodyti išsilavinimo reikalavimai asmeniui, atsakingam už elektros ūkį?
Ar pakanka elektrotechniniam personalui turėti suteiktą apsaugos nuo elektros kategoriją iki 10 kV vykdant darbus 10 kV elektros tinkle, kai objektas patenka į aukštesnių įtampų oro linijos apsaugos arba indukuotos įtampos zoną?
​Išduotame atestate nurodoma, kad galima vykdyti naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro talpyklų iki 10 000 kubinių metrų ir jų priklausinių eksploatavimo darbus (tik paleidimo derinimo ir techninės priežiūros darbus). Ar techninei energetikos įrenginių priežiūrai priskiriami talpyklų plovimo darbai?
Kokiais atvejais Tarybos pareigūnai reikalauja išjungti eksploatuojamus energetikos įrenginius?
Ar Valstybinė energetikos reguliavimo taryba atlieka nepriklausomą šildymo sistemos auditą, siekiant įvertinti esamą šildymo sistemos būklę?
​Kokius elektros įrenginių eksploatavimo darbus gali atlikti fizinis asmuo, turintis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (anksčiau - Valstybinės energetikos inspekcijos) išduotą atestatą?

* SVARBU! Atestatai turi privalomąjį priedą, kuriame išvardyti energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo darbai.