Įeiti
Publikuoti: 2020-01-27. Atnaujinta: 2023-10-27

Energetikos įrenginių eksploatavimo atitikties deklaracijų vertinimas


​​​​​Energetikos įrenginių patikrinimus Tarybos atlieka vertindama asmenų, valdančių ir (arba) eksploatuojančių energetikos įrenginius, pateiktas energetikos įrenginių eksploatavimo atitikties deklaracijas. 
Šis alternatyvus energetikos įrenginių patikrinimo būdas įtvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. birželio 27 d. Nr. įsakymu Nr. 1-183 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Energetikos įrenginių tikrinimas

Tikrinami ūkio subjektų – fizinių ir juridinių asmenų – valdomi ir (arba) eksploatuojami energetikos įrenginiai, priklausantys vienai iš šių energetikos įrenginių grupei:

vartotojų elektros energijos nuo 500 kW iki 1 MW galios (deklaracija);
elektros energijos gamybos įrenginiai (elektrinės) nuo 500 kW iki 1 MW įrengtosios galios, išskyrus saulės ir vėjo elektros energiją naudojančius įrenginius  (deklaracija);
šilumos įrenginių nuo 1 MW iki 10 MW galios, kai centralizuotai pagaminta šilumos energija tiekiama iš šilumos perdavimo tinklo, išskyrus visuomeninės paskirties pastatų elektros, šilumos, dujų energetikos įrenginius, kai jų visų bendra galia objekte didesnė kaip 100 KW  (deklaracija);
saulės elektrinės didesnės kaip 1 MW galios (deklaracija);
vėjo elektrinės didesnės kaip 1 MW galios (deklaracija);
• visuomeninės paskirties pastatų elektros, šilumos, dujų energetikos įrenginių, kai jų galia nuo 30 kW iki 100 kW galios eksploatavimo ir techninės būklės (deklaracija).
šilumos įrenginiai, kai jų visų bendra galia nuo 500 kW iki 1 MW galios (deklaracija);
dujų įrenginiai suvartojantis nuo 100 000 m3 iki 500 000 m3 dujų per metus (deklaracija).​

Šių energetikos įrenginių tikrinimas atliekamas vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m.  gruodžio 13 d. nutarimu Nr. O3E-860 patvirtintu Energetikos įrenginių, išskyrus daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemas, eksploatavimo tikrinimo atitikties deklaracijomis taisyklių nustatytais reikalavimais.​

​Klausimai-atsakymai apie energetikos įrenginių eksploatavimo atitikties deklaracijų teikimą
• Per kokį terminą turi būti pateikta energetikos įrenginio eksploatavimo ir techninės būklės atitikties deklaracija gavus kvietimą ją pateikti?
• Kas turi pateikti energetikos įrenginio eksploatavimo ir techninės būklės atitikties deklaraciją?
• Ką daryti, jei nėra paskirtas asmuo, atsakingas už energetikos įrenginių eksploatavimą?
• Kokiu būdu turi būti pateiktos energetikos įrenginių eksploatavimo atitikties ir techninės būklės deklaracijos?
• Kas bus, jei energetikos įrenginio ir techninės būklės eksploatavimo deklaracija nebus pateikta laiku?
• Jei energetikos įrenginio eksploatavimo ir techninės būklės atitikties deklaracija bus pateikta laiku, ar bus atliekamas energetikos įrenginio patikrinimas?
• Ar teikti energetikos įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės atitikties deklaraciją tuomet, jei negautas kvietimas?
​ Kur nurodoma energetikos įrenginio galia?
• Jei energetikos įrenginio galia yra didesnė arba mažesnė? Kas tuomet?
• Kaip elgtis, jei gautas kvietimas pateikti energetikos įrenginio eksploatavimo ir techninės būklės atitikties deklaraciją, tačiau eksploatuojamų energetikos įrenginių galia yra didesnė?
 Kokiu periodiškumu bus teikiamos deklaracijos apie tą patį energetikos įrenginį?​
 Kokios galios energetikos įrenginiai bus tikrinami deklaruojant jų atitiktį nustatytiems teisės aktų reikalavimams?
 Kokie teisės aktai reglamentuoja Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos ir ūkio subjektų veiksmus, susijusius su ūkio subjektų eksploatuojamų energetikos įrenginių priežiūros bei kontrolės vykdymu?