Įeiti
Publikuota: 2020.01.27. Atnaujinta: 2020.02.07

Energetikos įrenginių eksploatavimo atitikties deklaracijų vertinimas


Energetikos įrenginių patikrinimus Tarybos atlieka vertindama asmenų, valdančių ir (arba) eksploatuojančių energetikos įrenginius, pateiktas energetikos įrenginių eksploatavimo atitikties deklaracijas. 
Šis alternatyvus energetikos įrenginių patikrinimo būdas įtvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. birželio 27 d. Nr. įsakymu Nr. 1-183 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Energetikos įrenginių tikrinimas

Tikrinami ūkio subjektų – fizinių ir juridinių asmenų – valdomi ir (arba) eksploatuojami energetikos įrenginiai, priklausantys vienai iš šių energetikos įrenginių grupei:

elektros energijos nuo 500 kW iki 1 MW galios vartotojų įrenginiai(deklaracija);

elektros energijos gamybos įrenginiai (elektrinės) nuo 500 kW iki 1 MW įrengtosios galios, išskyrus elektros energiją gaminančių buitinių elektros energijos vartotojų įrenginius (deklaracija);

šilumos įrenginiai nuo 1 MW iki 10 MW galios, kai centralizuotai pagaminta šilumos energija tiekiama iš šilumos perdavimo tinklo (deklaracija);

šilumos įrenginiai, kai jų visų bendra galia nuo 500 kW iki 1 MW galios (deklaracija);

dujų įrenginiai suvartojantis nuo 100 000 m3 iki 500 000 m3 dujų per metus (deklaracija).

Šių energetikos įrenginių tikrinimas atliekamas vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m.  gruodžio 13 d. nutarimu Nr. O3E-860 patvirtintu Energetikos įrenginių, išskyrus daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemas, eksploatavimo tikrinimo atitikties deklaracijomis taisyklių nustatytais reikalavimais.

Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų tikrinimas​

Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimas atliekamas vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m.  gruodžio 13 d. nutarimu Nr. O3E-857 patvirtintose Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimų atitikties deklaracijomis ir atliekant šių sistemų patikrinimus vietoje taisyklėse nustatytais reikalavimais:

daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų tikrinimo dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams deklaracija (deklaracija).

​Klausimai-atsakymai apie energetikos įrenginių eksploatavimo atitikties deklaracijų teikimą
• Per kokį terminą turi būti pateikta energetikos įrenginio eksploatavimo ir techninės būklės atitikties deklaracija gavus kvietimą ją pateikti?
• Kas turi pateikti energetikos įrenginio eksploatavimo ir techninės būklės atitikties deklaraciją?
• Ką daryti, jei nėra paskirtas asmuo, atsakingas už energetikos įrenginių eksploatavimą?
• Kokiu būdu turi būti pateiktos energetikos įrenginių eksploatavimo atitikties ir techninės būklės deklaracijos?
• Kas bus, jei energetikos įrenginio ir techninės būklės eksploatavimo deklaracija nebus pateikta laiku?
• Jei energetikos įrenginio eksploatavimo ir techninės būklės atitikties deklaracija bus pateikta laiku, ar bus atliekamas energetikos įrenginio patikrinimas?
• Ar teikti energetikos įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės atitikties deklaraciją tuomet, jei negautas kvietimas?
• Kokios galios energetikos įrenginiai bus tikrinami deklaruojant jų atitiktį nustatytiems teisės aktų reikalavimams?
​ Kur nurodoma energetikos įrenginio galia?
• Jei energetikos įrenginio galia yra didesnė arba mažesnė? Kas tuomet?
• Kaip elgtis, jei gautas kvietimas pateikti energetikos įrenginio eksploatavimo ir techninės būklės atitikties deklaraciją, tačiau eksploatuojamų energetikos įrenginių galia yra didesnė?
 Kokiu periodiškumu bus teikiamos deklaracijos apie tą patį energetikos įrenginį?
• Kokie teisės aktai reglamentuoja Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos ir ūkio subjektų veiksmus, susijusius su ūkio subjektų eksploatuojamų energetikos įrenginių priežiūros bei kontrolės vykdymu?