Įeiti
Publikuoti: 2020-08-11. Atnaujinta: 2020-08-11

Kokiame teisės akte nurodyti išsilavinimo reikalavimai asmeniui, atsakingam už elektros ūkį?


​Asmens, atsakingo už elektros ūkį, išsilavinimo reikalavimai nurodyti Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100, 1 ir 2 prieduose. Jis taip pat turi būti susipažinęs su eksploatuojamų elektros įrenginių įrengimo, eksploatavimo ir saugos taisyklių reikalavimais.