Įeiti
Publikuoti: 2020-08-11. Atnaujinta: 2020-08-11

Kokiais atvejais Tarybos pareigūnai reikalauja išjungti eksploatuojamus energetikos įrenginius?


​Vadovaudamasis Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261, 21 punktu Tarybos įgaliotas darbuotojas turi teisę pareikalauti, kad fiziniai ir juridiniai asmenys nedelsdami išjungtų energetikos įrenginius, jeigu nustatyti pažeidimai, dėl kurių gresia avarija, sutrikimas, gali kilti gaisras ar grėsmė aplinkai, turtui, žmonių sveikatai ar gyvybei. Neįvykdžius šių reikalavimų, Tarybos įgaliotas darbuotojas turi teisę pareikalauti, kad objekto energetikos įrenginius išjungtų tinklų operatorius, šilumos ir (arba) energijos išteklių tiekėjas.