Įeiti
Publikuoti: 2020-08-11. Atnaujinta: 2020-08-11

Ar pakanka elektrotechniniam personalui turėti suteiktą apsaugos nuo elektros kategoriją iki 10 kV vykdant darbus 10 kV elektros tinkle, kai objektas patenka į aukštesnių įtampų oro linijos apsaugos arba indukuotos įtampos zoną?


Darbų vykdymas elektros tinkle reglamentuojamas Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100, ir Elektros tinklų apsaugos taisyklėse (toliau – Apsaugos taisyklės), patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93.

Vadovaujantis Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100, 49 punktu, atliekami darbai 10 kV įtampos tinkle vykdomi pagal nurodymą. Elektrotechninio personalo apsaugos nuo elektros kategorija turi atitikti darbų, vykdomų 10 kV įtampos elektros tinkle, reikalavimus. Vykdant darbus 10 kV įtampos elektros tinkle, kuris patenka į aukštesnės įtampos oro linijos apsaugos zoną ar indukuotos įtampos zoną, papildomi reikalavimai elektrotechniniam personalui nekeliami. Elektros tinklų apsaugos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93, 16 punkte nurodoma,  kad elektros tinklų apsaugos zonose negavus tinklų operatoriaus pritarimo (derinimo) projektui ar numatomai veiklai, draudžiama atlikti darbus ir veiksmus, nurodytus Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje. Tai reiškia, jog vykdant darbus 10 kV įtampos elektros tinkle, kuris patenka į aukštesnės įtampos oro linijos apsaugos zoną, reikia gauti elektros tinklo, į kurio apsaugos zoną patenkama, operatoriaus rašytinį sutikimą. Vykdant darbus 10 kV įtampos elektros tinkle, kuris patenka į indukuotos įtampos zoną, papildomai privaloma atsižvelgti į Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių 120.8 ir 120.9 papunkčiuose nustatytus reikalavimus, t. y., darbų vadovas, išrašydamas nurodymą, privalo numatyti pavojingus veiksnius ir nurodyti tinkamas bei pakankamas organizacines ir technines priemones, kad būtų užtikrintas saugus darbas.