Įeiti
Publikuoti: 2020-08-11. Atnaujinta: 2020-08-11

Ar bendrovė, administruojanti daugiabutį namą ir teikianti bendrojo naudojimo patalpų techninės priežiūros paslaugą, gali inicijuoti šilumos tiekimo sistemos ir karšto vandens vamzdynų techninės priežiūros ir eksploatavimo paslaugų teikėjo pasirinkimą?


Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111; 

16 punkte nustatyta, kad daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūrą ir naudojimą organizuoja butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas), namo bendrojo naudojimo objektams valdyti sudarytos jungtinės veiklos sutarties partnerių įgaliotas asmuo arba namo bendrojo naudojimo objektų administratorius.

Informuojame, kad bendrovė, administruojanti daugiabutį namą, gali būti ir šildymo bei karšto vandens sistemų prižiūrėtoja, jeigu turi Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą galiojantį atestatą, suteikiantį teisę verstis šilumos tinklų ir (ar) vartojimo įrenginių eksploatavimo veikla.