Įeiti
Publikuoti: 2020-02-07. Atnaujinta: 2021-04-20

Kokiu būdu turi būti pateiktos energetikos įrenginių eksploatavimo atitikties ir techninės būklės deklaracijos?


Atitikties deklaracijas ūkio subjektai privalo pateikti elektronine forma per Tarybos Duomenų surinkimo ir analizės informacinę sistemą (DSAIS).

Jeigu atitikties deklaracijų pateikimo metu DSAIS neveikia ir (ar) dėl techninių kliūčių ūkio subjektai negali pateikti atitikties deklaracijų elektronine forma per DSAIS, parengtas užpildant atitikties deklaracijų pateikimo metu aktualias DSAIS atitikties deklaracijų formas, turi pateikti kita forma:

 elektroniniu parašu pasirašytas DSAIS atitikties deklaracijų formas (MS Excel formatu) arba pasirašytas DSAIS deklaracijų formas popieriniu formatu ir į laikmeną įrašytas atitikties deklaracijų duomenų rinkmenas (MS Excel formatu), arba pasirašytas DSAIS ataskaitų formas popieriniu formatu ir el. paštu [email protected] pateikti šių atitikties deklaracijų duomenų rinkmenas (MS Excel formatu).