Įeiti
Publikuoti: 2020-02-07. Atnaujinta: 2020-02-07

Kas turi pateikti energetikos įrenginio eksploatavimo ir techninės būklės atitikties deklaraciją?


​Energetikos įrenginio eksploatavimo ir techninės būklės atitikties deklaraciją turi pateikti šio įrenginio savininkas arba jo įgaliotas asmuo, kuris atsakingas už energetikos įrenginių eksploatavimą.