Įeiti
Publikuoti: 2020-02-07. Atnaujinta: 2020-02-07

Jei energetikos įrenginio galia yra didesnė arba mažesnė? Kas tuomet?


​Jei eksploatuojamų energetikos įrenginių galia yra didesnė, tokie energetikos įrenginiai bus tikrinami atliekant planinius patikrinimus. Mažesnės galios įrenginiai netikrinami, todėl juos eksploatuojantys asmenys neturi teikti energetikos įrenginių eksploatavimo atitikties deklaracijų.