Įeiti
Publikuoti: 2020-02-07. Atnaujinta: 2020-02-07

Kaip elgtis, jei gautas kvietimas pateikti energetikos įrenginio eksploatavimo ir techninės būklės atitikties deklaraciją, tačiau eksploatuojamų energetikos įrenginių galia yra didesnė?


Tokiu atveju prašoma raštu ar el. paštu informuoti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teritorinio skyriaus specialistą, išsiuntusį kvietimą pateikti energetikos įrenginio eksploatavimo ir techninės būklės atitikties deklaraciją, nurodant, jog energetikos įrenginių galia yra didesnė. Didesnės galios energetikos įrenginiai bus tikrinami atliekant planinius patikrinimus.