Įeiti
Publikuoti: 2020-02-07. Atnaujinta: 2020-02-07

Ką daryti, jei nėra paskirtas asmuo, atsakingas už energetikos įrenginių eksploatavimą?


Energetikos įrenginio savininkas turi paskirti asmenį, atsakingą už energetikos įrenginių eksploatavimą, arba sudaryti sutartį su bendrove, kuri eksploatuos energetikos įrenginius.

Primename, kad energetikos įrenginių eksploatavimo veiklą gali vykdyti tik Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (iki 2019 m. liepos 1 d. Valstybinės energetikos inspekcijos) išduotą atestatą eksploatuoti energetikos įrenginius turintis ūkio subjektas (fizinis ar juridinis asmuo). Visi ūkio subjekto darbuotojai, eksploatuojantys energetikos įrenginius, privalo būti atestuoti ir turėti energetikos darbuotojų pažymėjimus.