Įeiti
Publikuota: 2016.07.04. Atnaujinta: 2016.07.04

Ekonominės analizės skyrius


• Rengia šilumos tiekėjų, reguliuojamų nepriklausomų gamintojų ir vandens tiekėjų, nuotekų tvarkytojų bei paviršinių nuotekų tvarkytojų apskaitos atskyrimo taisykles ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų sąvadą, taip pat sąnaudų paskirstymo taisykles bei su sąnaudų paskirstymu susijusių reikalavimų sąvadą, teikia pažymas bei nutarimų projektus Komisijos posėdžiui.
• ​​Tikrina šilumos ir vandens sektoriaus įmonių Komisijai teikiamų reguliavimo apskaitos sistemos aprašų ir įmonių teikiamų duomenų atitikimą Komisijos patvirtintiems apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimams.
• ​Atlieka licencijuojamų šilumos ir vandens sektorių įmonių finansinio pajėgumo vertinimą, analizuoja ir vertina šilumos ir vandens sektoriaus įmonių finansinius ir ekonominius veiklos metinius rodiklius bei jų atitikimą suplanuotiems, teikia pažymas ir nutarimų projektus Komisijos posėdžiui.
• ​Tikrina ir sistemina duomenis apie vandentvarkos įmonių veiklos planus, kontroliuoja veiklos planų vykdymą.
• Pagal Skyriaus kompetenciją kontroliuoja, ar reguliuojamos įmonės atitinka licencijuojamos veiklos reikalavimus.
• Atlieka šilumos ir vandens sektorių veiklos efektyvumo lyginamąją analizę.
• ​Rengia metinę šilumos ir vandens sektorių rinkos apžvalgą ir dalyvauja rengiant Komisijos metinę veiklos ataskaitą, teikia reikiamą informaciją.
• ​Kaupia, sistemina, analizuoja reguliuojamų šilumos ir vandens sektorių įmonių finansines, ekonomines, technologines suvestines, prireikus teikia pažymas bei nutarimų projektus Komisijos posėdžiui.
• ​Bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis teikiant, analizuojant bei apibendrinant finansinius duomenis apie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, bei šilumos sektorius; prireikus rengia apibendrintas apžvalgas apie šilumos bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektorių reguliavimo tendencijas, kad būtų perimta ir taikoma šilumos ir vandens sektoriaus ekonominio reguliavimo geroji užsienio šalių patirtis.
• ​Pagal Skyriaus kompetenciją teikia siūlymus Komisijai dėl teisės aktų ir sprendimų priėmimo ar pakeitimo, nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų.​