Įeiti
Publikuoti: 2018-08-30. Atnaujinta: 2023-10-03

Metodinė pagalba vandens sektoriaus klausimais


​​​​​​​Skiltyje „Metodinė pagalba“ teikiamos konsultacijos yra rekomendacinio pobūdžio, parengtos esant tam tikroms faktinėms aplinkybėms, ir kiekvienu konkrečiu atveju situacija turėtų būti nagrinėjama individualiai.

Aktualus klausimas​
NAUJA​ ​Dėl EURIBOR rodiklio reikšmės vertinimo paslaugų kainose
​EURIBOR reikšmės vertinimas kainose​
​Dėl kainų skaičiavimo
Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kainos perskaičiavimo
Kaip apskaičiuoti vidutinį svertinį vandens bei nuotekų pakėlimo aukštį?
Kokie rodikliai naudojami perskaičiuojant bazines geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas?
Kaip skaičiuojama skolinto kapitalo kaina įmonių, kurioms bazinė kaina nustatyta iki 2021-01-01, kainų perskaičiavimo projektams?​​
​Dėl sąnaudų
NAUJA Kaip paskirstomos ūkio subjektų sąnaudos, kai sąnaudų atskyrimas yra vykdomas vadovaujantis ir Šilumos, ir Vandens RAS aprašais?​
Kokiai turto grupei priskirtinos transporto priemonių ir darbo mašinų stovėjimo aikštelės?
Ar visi apskaitos prietaisai priskirtini ilgalaikio turto grupei „Apskaitos prietaisai“?
Ar ilgalaikio turto grupei „Įrankiai“ priskiriami ir kiti įrenginiai ir prietaisai, o ne tik įrankiai?
Ar ilgalaikio turto grupei „Lengvieji automobiliai“ yra priskiriami automobiliai, įregistruoti kaip M1 klasės transporto priemonės?
Kaip taikyti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 2.4 papunkčio nuostatą, kad nurašyto į sąnaudas ilgalaikio turto vertė, susidariusi dėl pakeistų nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpių, pripažįstama paskirstomosiomis sąnaudomis?
Ar transporto priemonių Kasko draudimo, dėl paskolų įkeisto turto draudimo, darbuotojų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų (galioja darbo metu), darbdavio civilinės atsakomybės draudimo, susijusio su draudėjo vykdoma papildoma veikla (vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo) bei bendrosios civilinės atsakomybės draudimo, už žalą trečiajam asmeniui dėl vykdomos veiklos sąnaudos gali būti priskiriamos būtinosioms sąnaudoms?
Ar galima reguliuojamųjų kainų paslaugoms ir atitinkamiems verslo vienetams priskirti kolektyvinių sutarčių vykdymo sąnaudas (suteikiant papildomas atostogas ir atleidžiant darbuotojus pagal Darbo kodekso 54 straipsnį)?
​Kaip skaičiuojamas ilgalaikio turto nusidėvėjimas? 
Dėl investicijų
Reikalavimai derinamų investicijų aprašymui
Investicijų vykdymo ataskaitos pildymo tvarka
Investicijų derinimo tvarka ir investicijų grupės
Investicijų vertinimo kriterijai
Kokiais atvejais derinama investicija, jeigu ji nėra efektyvi, t. y. didina geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainą? 
​Dėl vartotojų pajungimo
Ar vartotojas, norintis prisijungti prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo infrastruktūros, geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui  turi padengti  išlaidas, susijusias su vartotojo pajungimu iki vartotojo nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (arba) naudojamo turto ribos.
​Mokymų medžiaga
​Reguliuojamos apskaitos ciklas​ 
​Reguliuojamos apskaitos sistemos (RAS) organizavimas​ 
Reguliuojamos veiklos ataskaitų (RVA) parengimas ir sąsaja su reguliuojamos veiklos kainodara​ 
Investicijų planavimas ir derinimas​ ​​​
Bazinių kainų projektų skaičiuoklių pildymas​​​​
​​Perskaičiuotų bazinių kainų projektų skaičiuoklių pildymas​​

​Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų perskaičiavimo dėl elektros energijos ir (arba) dujų tarifų pokyčio medžiaga

- nuo 2024 m. liepos 1 d. elektros energijos tarifas skaičiuojamas pagal Tarybos 2024-05-07 nutarimu Nr. O3E-679 nustatytą prognozuojamą elektros energijos rinkos kainą bei kitus sutartyse su elektros tiekėjais numatytus įkainius;
- dujų tarifas skaičiuojamas kaip prognozuojama vidutinė metinė gamtinių dujų kaina (https://www.theice.com/marketdata/reports/159) biržoje bei kiti sutartyse numatyti perdavimo ir skirstymo įkainiai, maržos arba jei naudojamos suskystintos dujos – kaip 3 paskutinių mėnesių tarifų vidurkis.​​


Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sektoriaus ūkio subjektų viešai skelbiamos informacijos sąrašas