Įeiti
Publikuoti: 2021-01-05. Atnaujinta: 2021-01-05

Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kainos perskaičiavimo


​Atkreipiame dėmesį, kad perskaičiuojant paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, vertinant įtaką dėl realizuojamo kiekio pasikeitimo yra vertinama, ar Perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu buvo sudarytos visos sutartys su abonentais, kurių pagrindu, bazinių kainų derinimo metu, buvo suplanuoti paviršinių nuotekų tvarkymo realizacijos kiekiai. Jei sutartys nesudarytos, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kaina nėra perskaičiuojama.