Įeiti
Publikuoti: 2018-08-31. Atnaujinta: 2020-01-27

​Kaip apskaičiuoti vidutinį svertinį vandens bei nuotekų pakėlimo aukštį?


Geriamojo vandens ir nuotekų pakėlimo aukščiai naudojami skaičiuojant vidutinius lyginamuosius geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos elektros suvartojimo rodiklius, kurie taikomi geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams rengiant ir derinant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų projektus. 

Skaičiuojant įvairių reguliuojamos veiklos paslaugų geriamojo vandens (arba nuotekų) pakėlimo aukščius, būtina įvertinti darbinį slėgį ir hidraulinius slėgio nuostolius vamzdynuose. Darbinis slėgis ir slėgio nuostoliai vamzdynuose turėtų būti konvertuojami į vandens stulpo aukštį (mH2O). Atitinkamai, esant vienodoms altitudėms, suskaičiuotas pakėlimo aukštis slėginėje vandens ruošimo sistemoje turėtų būti didesnis, negu savitakinėje vandens ruošimo sistemoje.

Vidutiniai svertiniai geriamojo vandens ir nuotekų pakėlimo aukščiai skaičiuojami pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2011 m. liepos 29 nutarimu Nr. O3-218, 8.1 papunktyje nurodytą 1.1 formulę.

Suskaičiuoti vidutiniai svertiniai pakėlimo aukščiai įrašomi Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo, patvirtinto Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-459, atitinkamose 9 priedo eilutėse (iki 2018-12-31 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92, atitinkamose 6 priedo eilutėse).