Įeiti
Publikuoti: 2019-05-28. Atnaujinta: 2019-08-20

Kokiais atvejais derinama investicija, jeigu ji nėra efektyvi, t. y. didina geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainą?


Investicijų derinimo tvarką Taryboje reglamentuoja Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašas, patvirtintas Tarybos 2019 m. birželio 1 d.  nutarimu Nr. O3E-93.

Neefektyvios investicijos turi būti pagrįstos atitinkamais teisės aktais, kompetentingų institucijų (AAA, AAD, VMVT ir kitų kompetentingų institucijų) dokumentais ir (arba) pačių Vandens įmonių. Neefektyvios investicijos gali būti šio Aprašo 39.2 ir 39.4 papunkčiuose nurodytos investicijos, t. y. investicijos, atliekamos Vandenų srities plėtros programoje nustatytiems tikslams įgyvendinti pagal Vandenų srities plėtros programos įgyvendinimo veiksmų planą, kaip privalomos vandens įmonėms infrastruktūros plėtrai, renovacijai, saugumui ir patikimumui užtikrinti, vartotojų ir abonentų prijungimui prie centralizuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, atitinkančios aplinkos apsaugos, sveikatos apsaugos reikalavimus; strateginės svarbos investicijos, kurių būtinumą geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, paviršinių nuotekų tvarkytojas įrodo Tarybai, teikdamas investiciją pagrindžiančią informaciją Tvarkos aprašo nustatyta tvarka.