Įeiti
Publikuoti: 2020-01-27. Atnaujinta:

Kokiai turto grupei priskirtinos transporto priemonių ir darbo mašinų stovėjimo aikštelės?


Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo, patvirtinto Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-459    1 priedu, reguliuojamai veiklai vykdyti naudojamos transporto priemonių ir darbo mašinų stovėjimo aikštelės priskiriamos ilgalaikio turto grupei II.2.2 „keliai, aikštelės, šaligatviai ir tvoros“.