Įeiti
Publikuoti: 2020-01-27. Atnaujinta:

Kaip taikyti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo 2.4 papunkčio nuostatą?


Vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 2.4 papunkčiu ir šiuo nutarimu patvirtinto Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo (toliau – Aprašas) 1 priedu, dėl pakeistų nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpių, ilgalaikio turto, kuris buvo nenusidėvėjęs (neamortizuotas) 2018 m. gruodžio 31 d., o taikant Aprašo 1 priede nustatytus ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpius jau turėjo būti nudėvėtas (amortizuotas), likutinė (nenudėvėta ar neamortizuota) vertė pripažįstama paskirstomosiomis sąnaudomis.

Skaičiuojant ilgalaikio turto, kuris nebuvo nusidėvėjęs (amortizuotas) 2018 m. gruodžio 31 d. ir taikant pasikeitusius Aprašo 1 priede nustatytus nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpius neturėjo būti nudėvėtas (amortizuotas), ilgalaikio turto likutinė (nenudėvėta ar neamortizuota) vertė paskirstoma proporcingai likusiam dėvėjimosi (amortizacijos) laikotarpiui. Ilgalaikio turto, kuris iki 2018 m. gruodžio 31 d. buvo nusidėvėjęs (amortizuotas), o taikant Aprašo 1 priede nustatytus ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpius ilgalaikio turto tarnavimo laikotarpis buvo pailgintas, nusidėvėjimo perskaičiuoti nereikia.