Įeiti
Publikuoti: 2019-05-28. Atnaujinta: 2020-12-03

Investicijų vertinimo kriterijai


​Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo kriterijai:

Eil. Nr.

Investicijos
​ ​Finansinis investicijos pagrindimas​ ​ ​Ekonominis investicijos vertinimas
Finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV)Finansinė vidinė grąžos norma (FVGN)Įmonės finansinio pajėgumo įvertinimas​Investicijos nauda (IN)**Įtaka reguliuojamoms kainomsKiti socialiniai-ekonominiai ir sistemos saugumo aspektai
​1.​2.​3.​4.​5.​6.​7.​8.
1.Investicijos, skirtos įgyvendinti Vandenų srities plėtros programoje nustatytiems tikslams įgyvendinti pagal Vandenų srities plėtros programos įgyvendinimo veiksmų planą ir kituose teisės aktuose paminėtos, kaip privalomos vandens įmonėms infrastruktūros plėtrai, renovacijai, saugumui ir patikimumui užtikrinti, vartotojų ir abonentų prijungimui prie centralizuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, atitinkančios aplinkos apsaugos, sveikatos apsaugos reikalavimus.​Apskaičiuojama ir nurodoma investicijos FGDV.*​Apskaičiuojama ir nurodoma investicijos VGN.*​Įmonės finansinis pajėgumas turi būti pakankamas.​Apskaičiuojama investicijos nauda geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojams ir abonentams ir vandens įmonei (IN)**.​Įvertinama ir nurodoma įtaka reguliuojamoms kainoms.​Nurodoma socialinė-ekonominė, sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo užtikrinimo nauda.
​  2.​Investicijos, skirtos šilumos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų plėtrai, naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo vartotojų ir abonentų prijungimui (neapima naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo vartotojų ir abonentų prijungimo centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo zonose investicijų).
​FGDV turi būti didesnė arba lygi nuliui***.FVGN turi būti ne mažesnė kaip atitinkamo sektoriaus įmonei nustatyta kapitalo grąžos norma***.​Įmonės finansinis pajėgumas turi būti pakankamas.​Apskaičiuojama investicijos nauda šilumos vartotojams, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojams ir abonentams ir šilumos įmonei, vandens įmonei (IN)**.
​Neturi didinti kainos esamiems vartotojams.Nevertinama.
​ 3.​Investicijos, skirtos esamų šilumos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų efektyvumo didinimui modernizuojant sistemas.
​FGDV turi būti didesnė arba lygi nuliui***.​FVGN turi būti ne mažesnė kaip atitinkamo sektoriaus įmonei nustatyta kapitalo grąžos norma***.
​Įmonės finansinis pajėgumas turi būti pakankamas.​Apskaičiuojama investicijos nauda šilumos vartotojams, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojams ir abonentams ir šilumos įmonei, vandens įmonei (IN)**.
​Neturi didinti kainos esamiems vartotojams.​Nurodoma socialinė-ekonominė, sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo užtikrinimo nauda.

*     Netaikoma investicijoms, kurios paminėtos Tvarkos aprašo 6.1.1.2, 6.1.1.3, 6.1.2 papunkčiuose.

**  Skaičiuojama tik tuo atveju, kai investicijos derinimo metu reikia nuspręsti ar derinti investiciją ar investicijos alternatyvą. Derinama ta investicija ar investicijos alternatyva, kurios IN yra didesnis.

*** Netaikoma Vandens įmonių investicijoms, kurios paminėtos Tvarkos aprašo 6.1.2 papunktyje.