Įeiti
Publikuoti: 2020-01-27. Atnaujinta:

Ar ilgalaikio turto grupei „Lengvieji automobiliai“ yra priskiriami automobiliai, įregistruoti kaip M1 klasės transporto priemonės?


Vadovaujantis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ patvirtintų Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų 8.1 papunkčiu, M1 klasei priskiriamos transporto priemonės keleiviams vežti, turinčios ne daugiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuotojui (lengvieji automobiliai), todėl M1 klasės automobiliai priskirtini ilgalaikio turto grupei II.5.1 „Lengvieji automobiliai“. Kitos vandentvarkos veikloje naudojamos transporto priemonės (transportas dumblui, vandeniui vežti, autobusai žmonėms vežti) priskiriamos ilgalaikio turto grupei II.5.2 „Kitos transporto priemonės“.