Įeiti
Publikuoti: 2020-01-27. Atnaujinta:

Ar transporto priemonių Kasko draudimo sąnaudos gali būti priskiriamos būtinosioms sąnaudoms?


Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo, patvirtinto Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-459, 27.2 papunkčio nuostatomis, ūkio subjektui, vykdančiam sąnaudų paskirstymą, draudžiama reguliuojamųjų kainų paslaugoms ir atitinkamiems verslo vienetams, į kurių sudėtį įeina reguliuojamųjų kainų paslaugos, priskirti papildomo draudimo sąnaudas, išskyrus darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus ir (ar) su potencialiai pavojingais įrenginiais, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe sąnaudas. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų tiekiamo geriamojo vandens ir teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kaina turi būti pagrįsta būtinosiomis sąnaudomis, susijusiomis su viešojo geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo veikla, atsižvelgiant į protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą.

Turto draudimo sąnaudos gali būti priskirtos reguliuojamųjų kainų paslaugoms ir atitinkamiems verslo vienetams, jei draudžiamas turtas naudojamas vandentvarkos veikloje, todėl Transporto priemonių Kasko draudimo ir dėl paskolų įkeisto turto draudimo sąnaudos gali būti laikomos būtinosiomis sąnaudomis ir priskirtos reguliuojamųjų kainų paslaugoms bei atitinkamiems verslo vienetams. Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbo metu (išskyrus Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatyme apibrėžtą draudimą bei darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus ir (ar) su potencialiai pavojingais įrenginiais, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe draudimą), darbdavio civilinės atsakomybės susijusios su draudėjo veikla draudimo, bendrosios civilinės atsakomybės draudimo už žąlą trečiajam asmeniui dėl vykdomos veiklos yra papildomos draudimo sąnaudos ir negali būti pripažįstamos būtinomis reguliuojamai veiklai vykdyti, todėl turi būti priskiriamos nepaskirstomosioms sąnaudoms.