Įeiti
Publikuoti: 2020-01-27. Atnaujinta:

Ar ilgalaikio turto grupei „Įrankiai“ priskiriami ir kiti įrenginiai ir prietaisai, o ne tik įrankiai?


Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo, patvirtinto Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459, 1 priedu, ilgalaikio turto grupei II.4.2 „Įrankiai“ priskiriami visi įrankiai, prietaisai ir įrenginiai (prietaisai, matavimo priemonės, elektriniai įrankiai ir prietaisai, gamybinis inventorius ir kt.), naudojami vandentvarkos veikloje, o ilgalaikio turto grupei II.3.1 „Vandens siurbliai, nuotekų ir dumblo siurbliai virš 5 kW, kita įranga“ priskiriamos darbo mašinos, staklės ir įranga, išskyrus nuotekų ir dumblo siurblius, kurių galingumas mažesnis negu 5 kW.