Įeiti
Publikuoti: 2018-08-30. Atnaujinta:

Ar galima Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo metinėse ataskaitose kitų rezervų vertę paskirstyti tarp reguliuojamų verslo vienetų ir paslaugų?


Komisija, nagrinėdama ūkio subjektų pateiktas Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo metines ataskaitas, pastebėjo, kad yra ūkio subjektų, kurie skirsto kitų rezervų vertę tarp reguliuojamų verslo vienetų ir paslaugų (žr. 1 lentelę, eilutę „Kiti rezervai“). 

1 lentelė. Kitų rezervų paskirstymas Ūkio subjekto Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo metinių ataskaitų 2 priede. 

4-lentele-nauja.png

Remiantis 2009 m. liepos 8 d. Komisijos patvirtintos Šilumos kainų nustatymo metodikos 23 punktu, ūkio subjektui, vykdančiam nuosavo kapitalo vertės paskirstymą verslo vienetams, draudžiama Šilumos gamybos, Šilumos perdavimo, Mažmeninio aptarnavimo, Karšto vandens tiekimo veiklų verslo vienetams priskirti perkainojimo rezervo (rezultato) vertę ir kitų rezervų, išskyrus privalomojo, vertę. Kitų rezervų vertė minėtos Metodikos 2 priede „Konsoliduota turto ir kapitalo ataskaita“ turi būti nurodoma stulpelyje „Nepaskirstoma“ (žr. 2 lentelę).

2 lentelė. Korektiškas kitų rezervų paskirstymas Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo metinių ataskaitų 2 priede.

5-lentele-nauja.png