Įeiti
Publikuoti: 2018-08-30. Atnaujinta: 2019-06-28

​Ar ūkio subjektas, teikdamas Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo metines ataskaitas, turi paskirstyti visas uždirbtas pajamas tarp atitinkamų verslo vienetų?


​Analizuojant ūkio subjektų teikiamas metinės atskaitomybės ataskaitas, pastebima, kad dalis ūkio subjektų nepaskirsto dalies savo uždirbtų pajamų (žr. lentelę, stulpelį „Nepriskirta“). 

lentele-nauja.png 

Pagal 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 patvirtintos Šilumos kainų nustatymo metodikos 18 punktą, ūkio subjektas, vykdydamas apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą, ataskaitinio laikotarpio pajamas turi paskirstyti tiesiogiai verslo vienetams. Jeigu ataskaitinio laikotarpio pajamų negalima tiesiogiai priskirti konkretiems verslo vienetams, pajamos turi būti paskirstytos naudojant atitinkamus pajamų nešiklius ir laikantis minėtos Metodikos 10 punkte nurodytų principų. Tai reiškia, kad Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo metinėse ataskaitose nepaskirstomų pajamų stulpelyje „Nepriskirta“ neturėtų būti, t. y. visos pajamos turi būti paskirstomos tarp verslo vienetų ir paslaugų.