Įeiti
Publikuoti: 2018-08-30. Atnaujinta: 2019-06-28

Kaip Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo metinėse ataskaitose atvaizduoti pajamas tarp šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklų?


Pasitaiko atvejų, kai šilumos tiekėjai karšto vandens tiekimo veiklos verslo vienete įtraukia dalį šilumos tiekimo veiklos pajamų, gaunamų už šilumą karštam vandeniui pašildyti ir šilumą karšto vandens temperatūrai palaikyti. Pagal 2009 m. liepos 8 d. patvirtintos Šilumos kainų nustatymo metodikos 10.1 papunktyje įtvirtintą priežastingumo principą, minėtos pajamos turėtų būti atvaizduojamos prie šilumos tiekimo veiklos pajamų. 

Pavyzdys, kaip korektiškai turi būti atvaizduotos šilumos tiekimo ir karšto vandens tiekimo veiklų pajamos Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo metinėse ataskaitose, yra pateiktas Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo praktinių rekomendacijų 5 skyriuje „Pajamų paskirstymas verslo vienetams“.