Įeiti
Publikuoti: 2018-09-03. Atnaujinta: 2018-09-03

Kaip padalinami papildomi prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo kaštai tarp potencialių nepriklausomų šilumos gamintojų, ketinančių prisijungti gretimame prisijungimo taške?


Komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3-6 patvirtinto Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado 4 ir 16 punktuose įtvirtinta, kad minėtas Sąvadas nustato minimalius reikalavimus, o šilumos tiekėjas ir potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas privalo bendradarbiauti, ieškant optimalaus techninio ir ekonominio sprendimo potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos įrenginiams prijungti šilumos perdavimo sistemos efektyvumo ir naudos vartotojams požiūriu.

Sąvadas nereglamentuoja prisijungimo sąnaudos padalijimo tarp kelių nepriklausomų šilumos gamintojų, todėl laikytina, jog tiek potencialūs nepriklausomi šilumos gamintojai, tiek šilumos tiekėjas turi visas teisines prielaidas ir galimybes reglamentuoti tarpusavio santykius privatinės teisės priemonėmis, t. y. tarpusavio susitarimu išspręsti klausimą dėl papildomų sąnaudų, susijusių su prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įgyvendinimu, padengimo.