Įeiti
Publikuoti: 2018-09-03. Atnaujinta: 2018-09-03

Kaip nustatomas taškas, kuriame potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos įrenginiai bus prijunti prie šilumos perdavimo tinklų?


Komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3-6 patvirtinto Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado 29.1 papunktis numato, kad potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos įrenginiai prijungiami prie šilumos perdavimo tinklų tame prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taške, kuris yra tinkamas pagal racionaliausią šilumos tiekimo technologinę schemą ir yra arčiausiai prisijungiamo šilumos įrenginio, jeigu technologiškai ir vartotojų atžvilgiu ekonomiškai nėra tinkamesnio prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taško.

Minėto Sąvado 29.2 papunktis numato galimybę potencialiam nepriklausomam šilumos gamintojui reikalauti šilumos tiekėjo išduoti prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas, kuriose būtų nurodytas potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo pageidaujamas prisijungimo taškas. Vis dėlto Sąvado 29.4 papunktyje numatyta, kad potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo prašomas prisijungimo taškas gali būti atmestas, jei potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo prašomas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taškas sukelia grėsmę centralizuoto šilumos tiekimo sistemos vientisumui ir darbo stabilumui, tačiau šilumos tiekėjas privalo pateikti argumentus pagrindžiančius tokį sprendimą.

Taigi, potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas turi teisę kreiptis į šilumos tiekėją išduoti prisijungimo sąlygas su pageidaujamu prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašku, kuriame potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas turėtų galimybę maksimaliai išnaudoti planuojamo statyti šilumos gamybos įrenginio pajėgumus, tačiau šilumos tiekėjas, įvertinęs centralizuoto šilumos tiekimo sistemos specifiką bei galimas rizikas šilumos tiekimo patikimumui ir saugumui, turi teisę atsisakyti išduoti prisijungimo sąlygas su potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo pageidaujamu prisijungimo tašku. Atsižvelgus į tai, darytina išvada, kad parenkant potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašką, prioritetas yra teikiamas šilumos perdavimo tinklo patikimumui, t. y. prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygomis gali būti apribojama potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo prieiga prie šilumos perdavimo tinklo, pagal šilumos perdavimo tinklo techninius parametrus.