Įeiti
Publikuoti: 2018-09-03. Atnaujinta: 2018-09-03

Ar nepriklausomiems šilumos gamintojams taikomas įpareigojimas užtikrinti nepertraukiamą šilumos tiekimą ne trumpiau kaip vieną šildymo sezoną?


Pagal nuo 2018 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusio naujos redakcijos Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo 5 punktą, nepriklausomiems šilumos gamintojams yra keliamas reikalavimas  užtikrinti šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje numatytą šilumos gamybos galią ir nenutrūkstamą šilumos tiekimą ne trumpiau kaip vieną šildymo sezoną.

Šilumos tiekėjas ir nepriklausomas šilumos gamintojas šilumos pirkimo–pardavimo sutartį sudaro vadovaujantis Standartinių šilumos prikimo–pardavimo sutarčių su nepriklausomais šilumos gamintojais sąlygų aprašu, patvirtintu Komisijos 2013 m. gegužės 24 d. Standartinių sąlygų aprašo 18 punkte yra įtvirtinta ta pati nuostata kaip ir Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo 5 punkte, tačiau papildomai Standartinių sąlygų aprašo 19 punkte yra įtvirtinta, jog nepriklausomas šilumos gamintojas privalo atlyginti šilumos balansavimo tinkle šilumos tiekėjo patirtas faktines išlaidas Supirkimo tvarkoje nustatyta tvarka tuo atveju, jei nepriklausomas šilumos gamintojas nepatiekia sutarto šilumos kiekio, atitinkamu laikotarpiu patiekia daugiau šilumos ir toks gamintojas šio veiksmo nėra suderinęs su šilumos tiekėju, arba patiekta šiluma neatitinka kokybės reikalavimų. Taigi, nepriklausomam šilumos gamintojui neužtikrinus reikiamos šilumos galios šildymo laikotarpiu yra skaičiuojamos balansavimo sąnaudos, kurias gamintojas privalo padengti.

Šilumos pirkimo–pardavimo sutarties šalių atsakomybė už sutarties sąlygų nevykdymą ar netinkamą vykdymą yra apibrėžta Standartinių sąlygų aprašo IX skyriuje „Sutarties šalių atsakomybė". Taigi tuo atveju, jei nepriklausomas šilumos gamintojas sistemingai nevykdo šilumos pirkimo–pardavimo sutarties sąlygų, už tokius veiksmus gamintojas atsako Standartinių sąlygų apraše bei su šilumos tiekėju sudarytoje šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatyta tvarka.