Įeiti
Publikuoti: 2018-09-03. Atnaujinta: 2018-09-03

Ar nepriklausomam šilumos gamintojui gali būti koreguojamas metinis leistinas pajamų lygis?


Reguliuojamo ūkio subjekto, kuris dalyvauja šilumos aukcionuose, leistino pajamų lygio peržiūrėjimas (koregavimas) pagal ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautas pajamas yra numatytas nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliosiančiame Šilumos kainų nustatymo metodikos 753 punkte, kuriame numatyta:

  1. Jei ūkio subjekto atitinkamu laikotarpiu gauta investicijų grąža viršijo nustatytą investicijų grąžą, įskaičiuotą į leistiną gauti pajamų apimtį, daugiau kaip 1 proc., ateinančio šilumos gamybos kainos galiojimo laikotarpiu leistina gauti pajamų apimtis yra mažinama investicijų grąžos suma, viršijančia nustatytą investicijų grąžą daugiau kaip 1 proc.

  2. Jei ūkio subjektas atitinkamu laikotarpiu gavo mažiau investicijų grąžos, nei įskaičiuota į leistiną gauti pajamų apimtį, dėl konkurencijos šilumos gamybos srityje negauta investicijų grąža apskaičiuojama ir konstatuojama, tačiau ji niekaip nekeičia leistinos gauti pajamų apimties ir vidutinės šilumos gamybos kainos.

Vadovaujantis Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo 13.5 papunkčiu, jei Komisija šilumos tiekėjui ar reguliuojamam nepriklausomam šilumos gamintojui yra nustačiusi šilumos (produkto) gamybos pajamų (sąnaudų) neatitikimo dedamąją ct/kWh konkrečioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje, toks šilumos tiekėjas ar nepriklausomas šilumos gamintojas šilumos aukcione negali taikyti didesnės šilumos kainos nei pagal minėtos Supirkimo tvarkos 14 punktą apskaičiuotos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, sumažintos Komisijos nustatyta šilumos (produkto) gamybos pajamų (sąnaudų) neatitikimo dedamąja.