Įeiti
Publikuoti: 2018-08-30. Atnaujinta: 2019-06-28

Kokiais atvejais derinama investicija, jeigu ji nėra efektyvi, t. y. didina šilumos kainą?


Investicijų derinimo tvarką Taryboje reglamentuoja Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašas, patvirtintas Komisijos 2009 m. liepos 10 d.  nutarimu Nr. O3-100.

Šio Aprašo 52.3 papunktyje nurodytos investicijos, t. y. skirtos sistemų saugumui ir tiekimo patikimumui užtikrinti bei naujiems šilumos vartotojams prijungti specialiųjų planų centralizuoto šilumos tiekimo zonose, gali būti neefektyvios, tačiau jos bus derinamos, siekiant užtikrinti  šilumos tiekimo saugumą ir patikimumą, taip pat šilumos tiekimo sistemos plėtrą. 

Atkreipiame dėmesį, kad anksčiau išvardintoms neefektyvioms investicijoms nėra skaičiuojamos finansinės grynosios dabartinės vertės bei finansinės vidinės grąžos normos rodiklių vertės.