Įeiti
Publikuoti: 2019-03-06. Atnaujinta: 2020-07-28

Kokiame sąnaudų pogrupyje turi būti nurodomos cheminės medžiagų technologijai sąnaudos?


Taryba sulaukia ūkio subjektų paklausimų, kokiame sąnaudų pogrupyje turi būti nurodomos cheminės medžiagų technologijai sąnaudos. Ar „Kitos kintamosios sąnaudos“ sąnaudų grupės „Laboratoriniai tyrimai“ sąnaudų pogrupiui reikia priskirti ūkio subjekto esamų laboratorijų sąnaudas (pavyzdžiui, darbo užmokestis, nusidėvėjimas, medžiagos ir kt.)?

Atkreiptinas dėmesys, kad Šilumos kainų nustatymo metodikos, galiojusios iki 2019 m. sausio 1 d., 7-16 prieduose prie sąnaudų grupėje IV „Kitos kintamosios sąnaudos“ nebuvo numatyta sąnaudų pogrupio „Cheminės medžiagos“. Šios sąnaudos turėtų būti priskiriamos prie kitų kintamųjų sąnaudų, vadovaujantis Metodikos 58.61 papunkčiu. Pažymėtina, kad grupėje „Kitos kintamosios sąnaudos“  nei Metodikoje, nei Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų apraše, patvirtintame 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-470 (įsigaliojo 2019 m. sausio 1 d.),  nebuvo numatytas baigtinis kitų kintamųjų sąnaudų sąrašas, todėl šias sąnaudas ūkio subjektai gali priskirti sąnaudų pogrupiui „Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)“.

„Laboratoriniai tyrimai“ sąnaudų pogrupyje turėtų būti nurodomos tik pirktų laboratorinių tyrimų paslaugų sąnaudos.