Įeiti
Publikuoti: 2018-12-28. Atnaujinta: 2019-06-28

Kaip nuo 2019 m. sausio 1 d., įsigaliojus naujai gamtinių dujų įsigijimo šilumos gamybai tvarkai, šilumos tiekėjai turėtų sudaryti gamtinių dujų pirkimo–pardavimo sutartis?


Atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. veiklą pradeda Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (veiklą vykdys vietoje Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos bei Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos), Komisijos ir Inspekcijos  priimti teisės aktai galioja ir po šių įstaigų reorganizavimo.

Gamtinių dujų įsigijimo šilumos gamybai tvarka keičiasi atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 11 straipsnio pakeitimo įstatymą, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 32 straipsnio pakeitimo įstatymą, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 3, 10, 13 straipsnių, šeštojo ir septintojo skirsnių pakeitimo įstatymą. Įsigaliojus naujai tvarkai, šilumos tiekėjams rekomenduojama vadovautis Energetikos ministerijos pateiktomis rekomendacijomis.
Siekiant mažinti administracinę naštą, tiems energijos gamintojams, kurie neturi prievolės gamtines dujas įsigyti gamtinių dujų biržoje, siūloma sudaryti „paketines“ gamtinių dujų pirkimo−pardavimo sutartis, kurios apima gamtinių dujų tiekimą, skirstymą bei perdavimą. Primename, kad gamtinių dujų pirkimo−pardavimo sutarčių sudarymo ir nutraukimo tvarka yra apibrėžta Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklėse (patvirtinta 2014 m. spalio 10 d. energetikos ministro įsakymu Nr. 1-248).
Energijos gamintojai, kurie per metus suvartoja 50 GWh ar daugiau gamtinių dujų, ne mažiau kaip 50 proc. reikalingo metinio gamtinių dujų kiekio privalės įsigyti gamtinių dujų biržoje. Dalyvaujant gamtinių dujų biržoje, reikalinga turėti gamtinių dujų biržos dalyvio sutartį bei pasirūpinti gamtinių dujų transportavimu, sudarant gamtinių dujų perdavimo ir (ar) skirstymo sutartis. Šių sutarčių sudarymo tvarka yra apibrėžta Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklėse (suderinta 2018 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3E-177) ir Naudojimosi AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklėse (suderinta 2017 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3E-632).