Įeiti
Publikuoti: 2018-08-30. Atnaujinta: 2019-06-28

Ar aukciono dalyvio mokesčio sąnaudos pripažįstamos pagrįstomis reguliuojamai šilumos tiekimo veiklai vykdyti?


Šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šilumos tiekėjas šilumos vartotojų poreikiams patenkinti reikalingą šilumos kiekį gamina turimais šilumos gamybos įrenginiais, o jeigu aprūpinimo šiluma sistemoje veikia nors vienas nepriklausomas šilumos gamintojas, prognozuojamas šilumos kiekis, reikalingas šilumos vartotojų poreikiams patenkinti, gaminamas ir (ar) superkamas šilumos aukciono būdu.  Iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkamos ir (ar) šilumos tiekėjų turimais šilumos gamybos įrenginiais gaminamos šilumos kiekis nustatomas šilumos aukciono, kurį organizuoja energijos išteklių biržos operatorius, būdu. 

Pagal Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos 2009 m. liepos 8 d. Nr. O3-96, šilumos aukciono dalyvio mokesčio sąnaudos turi būti įvertinamos šilumos bazinės kainos skaičiavimo metu, nustatant kitų kintamųjų sąnaudų apimtį. Jei galiojančioje šilumos bazinėje kainoje nėra įvertintos šilumos aukciono dalyvio mokesčio sąnaudos, jos gali būti įvertinamos šilumos bazinės kainos perskaičiavimo metu, nustatant papildomą šilumos kainos dedamąją. Tokiu atveju ūkio subjektas, teikdamas šilumos bazinės kainos perskaičiavimo projektą, turi pateikti visą informaciją, reikalingą siekiant įsitikinti šių sąnaudų apimties pagrįstumu.

Atsižvelgus į tai, kad šilumos aukciono dalyvio mokesčio sąnaudos įvertinamos skaičiuojant šilumos bazinės kainos kintamąją dedamąją arba apskaičiuojant papildomą šilumos kainos dedamąją šilumos bazinės kainos perskaičiavimo metu, šiomis sąnaudomis neturi būti didinama įsigytos šilumos kaina, taikoma apskaičiuojant mėnesio šilumos kainas.