Įeiti
Publikuoti: 2019-03-06. Atnaujinta: 2019-06-28

Ar „Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos“ sąnaudų grupėje „Švietimo ir konsultavimo sąnaudos“ sąnaudų pogrupyje priskiriamos tik perkamos paslaugos?


Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų apraše, patvirtintame 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-470 (įsigaliojo 2019 m. sausio 1 d.), numatyta, kad šioje sąnaudų grupėje turi būti traukiamos per ataskaitinį laikotarpį (finansinius metus) patirtos švietimo ir konsultavimo sąnaudos, kurias ūkio subjektas nurodo Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija ataskaitose.