Įeiti
Publikuoti: 2018-08-30. Atnaujinta: 2019-06-28

​Ar Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo metinėse ataskaitose turi būti išlaikoma fundamentinės apskaitos lygybė?


​Taryba pažymi, kad fundamentinės apskaitos lygybės principas turi būti išlaikomas vykdant reguliavimo apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą. Nagrinėdama ūkio subjektų pateiktas Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo metines ataskaitas Taryba pastebėjo, kad yra ūkio subjektų, kurių pateiktose ataskaitose pagal 2009 m. liepos 8 d. patvirtintos Šilumos kainų nustatymo metodikos 2 priedo formą nėra išlaikoma fundamentinė apskaitos lygybė (žr. lentelę, lyginti turto ir nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų eilutėse pateiktus skaičius: jie turėtų sutapti). 

Lentelė. Fundamentinės apskaitos lygybės neišlaikymas Ūkio subjekto Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo metinių ataskaitų 2 priede 

6-lentele-nauja.png