Įeiti
Publikuoti: 2018-08-30. Atnaujinta: 2019-06-28

Valdymo paslaugų sąnaudos: kokiais atvejais jos pripažįstamos būtinomis reguliuojamai veiklai vykdyti?


Taryba faktiškai patirtų sąnaudų pagrįstumą už konkrečias įsigyjamas valdymo paslaugas vertina vadovaudamasi teisės aktais ir atsižvelgdama į šiuos kriterijus:
• tokios paslaugos yra būtinos reguliuojamai veiklai vykdyti;
• paslaugų kaina buvo nustatyta vadovaujantis ne didesne nei rinkos verte;
• reguliuojamų ūkio subjektų įsigyjamų paslaugų kokybė ne prastesnė, o patiriamos sąnaudos ne didesnės nei jos buvo, palyginus, kai atitinkamos funkcijos buvo vykdomos pačios reguliuojamos įmonės;
• sąnaudos buvo faktiškai patirtos, t. y. paslaugas teikianti įmonė realiai suteikė tokias paslaugas (tiek paslaugų sutartyje, tiek PVM sąskaitose faktūrose ir prie jų pridedamuose perdavimo-priėmimo aktuose turi būti nurodyta, kada ir kokios konkrečios valdymo paslaugos buvo suteiktos, kiek valandų, kaip buvo apskaičiuota jų vertė ir kt.);
• paslaugų sąnaudos turi būti pagrįstos pirminiais apskaitos dokumentais;
• paslaugos nesidubliuoja su reguliuojamos įmonės vykdomomis funkcijomis;
• kiti kriterijai, leidžiantys įsitikinti patirtų sąnaudų pagrįstumu ir būtinumu.

Taigi, teikiant Tarybai valdymo paslaugų sąnaudas, turi būti aiškiai įvardinta, kokią naudą gaus vartotojai, t. y. pateikti skaičiavimai, pagrindžiantys, kokią įtaką valdymo mokesčio taikymas turės reguliuojamų įmonių sąnaudoms, kiti objektyvūs paaiškinimai, leidžiantys Tarybai įsitikinti tokio sprendimo ekonominiu pagrįstumu. Tos valdymo paslaugos ar jų dalis, kurios nėra tiesiogiai susijusios su reguliuojama veikla (pavyzdžiui, prekės ženklo vystymo, korporatyvinio valdymo ir pan.), tačiau yra susijusios su nauda reguliuojamos įmonės akcininkui, neturi būti priskiriamos reguliuojamai veiklai ir apmokamos vartotojų lėšomis.