Įeiti
Publikuoti: 2023-02-06. Atnaujinta: 2023-02-06

Ar pastato ir ant jo stogo įrengtos elektrinės arba elektrinės, kuri geografiškai nutolusi nuo pastato, savininkas (nuomotojas), veikiantis kaip gaminantis vartotojas, išnuomojęs pastate esančias patalpas kitiems asmenims (nuomininkais), privalo su jais s


Pagal Elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 44 dalį, elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis – sutartis, kurios pagrindu elektros energijos tiekėjas tiekia elektros energiją šios energijos vartotojui, išskyrus sutartis, susijusias su elektros energijos rinkos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis. Nei Elektros energetikos įstatyme, nei Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse nėra nustatytų įpareigojimų nuomotojui vykdyti elektros energijos tiekimo veiklą išnuomotam vartotojo objektui. Atsižvelgiant į galiojantį elektros energetikos sektoriaus teisinį reglamentavimą, nuomotojas neprivalo su nuomininku sudaryti elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties, taip kaip ji apibrėžta Elektros energetikos įstatyme.​​​