Įeiti
Publikuota: 2018.09.01. Atnaujinta:

Ar ūkio subjektui gali būti taikomos lankstesnės atsiskaitymo su paskirtuoju tiekėju sąlygos, nei yra suderinusi Komisija?


​Vadovaujantis Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354, 11 punktu, energijos gamintojų ir paskirtojo tiekėjo sutarčių sąlygos yra standartinės, jas rengia ir tvirtina paskirtasis tiekėjas, suderinęs su Komisija.

Atkreipiame dėmesį, kad Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo 11 punkte numatyta, kad sutartyse gali būti ir individualiai šalių aptartų bei suderintų sąlygų – Komisija jų nederina, tačiau, sąlygoms atitinkant teisės aktų reikalavimus, Komisija joms neprieštarauja. Taip pat sutarčių sąlygas reglamentuoja LR civilinis kodeksas.