Įeiti
Publikuoti: 2018-09-01. Atnaujinta: 2019-06-28

Kaip skaičiuojami gamtinių dujų vartojimo pajėgumai?


Gamtinių dujų vartojimo pajėgumų sąvoka yra apibrėžta Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354, 58 punkte, pagal kurį gamtinių dujų vartojimo pajėgumai – didžiausias gamtinių dujų paros kiekis, gamtinių dujų sistemos naudotojui ir (ar) vartotojui reikalingas jų maksimaliems gamtinių dujų vartojimo poreikiams užtikrinti kiekvienoje gamtinių dujų pristatymo vietoje. 

Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo 58–75 punktai reglamentuoja gamtinių dujų sistemos naudotojų ir (ar) vartotojų gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymą. 

Pažymėtina, kad, energijos gamintojui nustatytu laiku nedeklaravus reikiamų vartojimo pajėgumų, juos nustato gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta energijos gamintojo sistema. Vartojimo pajėgumai yra nustatomi metams ir nepriklauso nuo faktinio dujų suvartojimo. 

Jeigu pasibaigus metams, kuriems buvo nustatyti vartojimo pajėgumai, paaiškėja, kad faktiškai į konkrečią gamtinių dujų pristatymo vietą arba centralizuotą šilumos tiekimo sistemą maksimalus per parą transportuotas gamtinių dujų kiekis buvo didesnis už nustatytus vartojimo pajėgumus, vartojimo pajėgumai turi būti patikslinti, atitinkamai perskaičiuojant papildomos dedamosios mokėjimus už šiuos metus, taikant patikslintą vartojimo pajėgumų dydį.