Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2018.08.06

Komisijos ir darbo grupės


Komisijos ir darbo grupės
​Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos valstybės tarnautojų pareigybių vertinimo komisija
​Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Investicijų projektų atrankos komisija
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Dokumentų ekspertų komisija
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisija (galiojanti suvestinė redakcija)
​Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Inventorizacijos komisija
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Duomenų surinkimo ir analizės informacinės sistemos priežiūros ir veiklos darbo grupė
​Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Terminijos komisija
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą nagrinėjimo komisija
​Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir įvertinimo komisija
​Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo bei likvidavimo komisija
​Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų, gamintojams, naudojantiems vėjo energiją ir gamintojams, naudojantiems hidroenergiją, komitetas
​Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo projekto rengimo darbo grupė
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Strateginio planavimo darbo grupė
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Informacijos saugumo valdymo sistemos diegimo paslaugų pirkimo–pardavimo sutarties Nr. F5-10/17 priežiūros darbo grupė
​Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Europos Parlamento ir Tarybos 2011 m. spalio 25 d. reglamento (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo įgyvendinimo darbo grupė
​Energetikos ministro įsakymu sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė dėl Elektros tinklo kodeksų įgyvendinimo